Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Tehnično preizkušanje in analiziranje

M71.200 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

 • merjenje in analitično testiranje kemičnih, mehanskih in drugih lastnosti materialov in izdelkov z različnimi postopki:
  • akustično in vibracijsko testiranje, radiografsko testiranje spojev
  • testiranje čistote mineralov in drugih materialov
  • merjenje čistote vode ali zraka, merjenje radioaktivnosti ipd.; analiza možnih polutantov, kot npr. dima, odpadnih vod
  • analize na področju higiene živil, vključno z veterinarsko kontrolo v povezavi s proizvodnjo hrane
  • preizkušanje in analiziranje fizikalnih lastnost materialov (trdnosti, trajnosti, radioaktivnosti ipd.)
  • certificiranje vodnih plovil, zrakoplovov, vozil, jeklenk, avtentičnosti umetnin ipd.

Sem spada tudi

 • meritve sevanja pri javljalnikih požara
 • tehnični pregledi motornih vozil, zrakoplovov in vodnih plovil
 • dejavnost kriminoloških laboratorijev

Sem ne spada

 • medicinska diagnostika in analize, gl. 86

SURS sem uvršča tudi

 • Pregled in meritve električnih inštalacij v poslovnih prostorih (kot samostojna storitev)
 • Preizkus tesnosti plinskih cevovodov od požarne pipe do zaporne pipe na porabnikih in izdaja zapisnika kot samostojna storitev
 • Preiskave škodljivosti v delovnem okolju ter pregledi in preizkusi delovne opreme
 • Letni pregled sistema za gašenje kot samostojna storitev
 • Pregled objekta s termovizijsko kamero
 • Meritve sestavin bioplina v plinarni; meritve pretoka in temperature zraka v odvodnem kanalu; meritve temperature odlagališčnega plina v komori
 • Zagon toplotne črpalke (brez montaže)
 • Geotehnični monitoring
 • Testiranje zdravil
 • Izvedba tlačnega preizkusa na plinovodu objekta kot samostojna storitev
 • Pregled kanalizacijskih cevi, odtokov, meteornih cevi, prezračevalnih jaškov s kamero
 • Storitve meritev odpadne vode za storitev vzorčenja, analiz in izdelave meritev ali obratovalnega monitoringa
 • Laboratorijske analize mleka, tal in vina
 • Električne in druge meritve
 • Certificiranje hmelja (tehtanje tovorkov, jemanje vzorcev hmelja itd.)
 • Registracija vozil
 • Izdelava energetskih izkaznic zgradb - V primeru, da gre pri energetski izkaznici za izdelek na podlagi meritev
 • Zagon kotla na biomaso (brez montaže)
 • Elektro meritve gradbiščne elektro omarice
 • Tehnični pregled (pavšalni npr. sistema aktivne požarne zaščite)
 • Storitev analize vzorcev mleka
 • Laboratorijske analize zemlje in krme
 • Meritve na strelovodni inštalaciji kot samostojna storitev
 • Demontaža, ponovna montaža in overitev merilnika toplote kot samostojna storitev
 • Meritev prebojne trdnosti transformatorskega olja in odvzem vzorca
 • Meritve emisij dimnih plinov kot samostojna specializirana storitev
 • Pregled hidrantov (kontrolne meritve)
 • Izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak
 • Merjenje in vzorčenje vode
 • Analiza kvalitete vode
 • Zagon čistilne naprave kot samostojne storitve