SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe

Q88.109 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

  •   socialne, svetovalne in dobrodelne storitve in podobne storitve, ki se nudijo starejšim in invalidnim posameznikom in družinam na njihovih domovih ali drugje in jih opravljajo javne službe, zasebne institucije ali posamezniki, organizacije za pomoč pri nesrečah, lokalne organizacije za samopomoč in specialisti za svetovalne storitve ipd.:
  •   pomoč in oskrba ostarelih, invalidnih, drugih pomoči potrebnih oseb na domu
  •   dnevno varstvo ostarelih in invalidnih oseb
  •   zaposlitvena rehabilitacija invalidnih oseb (pri čemer izobraževanje ni primarno)

Sem spada tudi

  •   izvajanje programov socialne vključenosti

Sem ne spada

  •   financiranje in upravljanje obveznih programov socialne varnosti, gl. 84.300
  •   dejavnosti, podobne opisanim v tem podrazredu, vendar z nastanitvijo, gl. 87.900
  •   dejavnost invalidskih podjetij, gl. 88.101
  •   dnevno varstvo invalidnih otrok, gl. 88.910

SURS sem uvršča tudi

  •   Nega in oskrba starejših na domu
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020