Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

Sem spada

  • raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovnih ved (matematika, fizika, mehanika, geofizika, astronomija, kemija, biologija, geologija, fizikalna geografija ipd.)
  • multidisciplinarno raziskovanje in eksperimentalni razvoj
  • raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicinskih ved
  • raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijskih ved
  • raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehničnih ved (rudarstvo, metalurgija, uporabna geologija in uporabna geofizika, elektrotehnika, elektronika in avtomatika, strojništvo, ladjedelništvo, gradbeništvo, geodezija, arhitektura, živilska tehnologija, kemijska tehnologija, tekstilna tehnologija, promet, informatika idr.)

SURS sem uvršča tudi

  • Razvoj in izdelava prototipov
  • Razvijanje izdelkov iz področja tehnologije
  • Razvojne dejavnosti na področju naravoslovja in tehnologije
  • Razvoj in prototipna proizvodnja majhnih izdelkov iz lesa, plastike (na področju tehnike)