Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Storitve za gozdarstvo

A02.400 Šifra SKD

Sem spada

 • storitve na področju gozdarstva za plačilo ali po pogodbi:
  • gozdna inventura, merjenje in ovrednotenje lesne zaloge
  • gozdarsko svetovanje
  • varstvo pred požari
  • spremljanje in zatiranje gozdnih škodljivcev in bolezni
 • storitve pri izkoriščanju gozdov:
  • transport lesa v gozdu, nakladanje, manipulacija z lesom
  • gradnja vlak

Sem ne spada

 • dejavnost gozdnih drevesnic, gl. 02.100
 • osuševanje gozdnih površin, gl. 43.120
 • čiščenje zemljišč za gradnjo, gl. 43.120

SURS sem uvršča tudi

 • Izdelava protipožarne preseke v gozdu (gre za izdelavo protipožarne gozdne ceste ali poti)
 • Vzdrževanje gozdnih cest
 • Čiščenje gozda
 • Strojna gradnja in strojno vzdrževanje gozdnih prometnic, strojna sečnja, nakladanje, razkladanje in prevoz, spravilo lesa
 • Traktorsko spravilo, sečnja z motorno žago, izdelava in dodelava gozdnih lesnih sortimentov ter nega mladovja
 • Storitve z gozdarsko mehanizacijo in opremo
 • Izdelava gozdne vlake
 • Lupljenje dreves