SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Spravilo lesa in druga dela v gozdu

Med dela v gozdu spada tudi spravilo lesa, ki se ga izvaja s prilagojenimi kmetijskimi traktorji oziroma, kjer traktorsko spravilo ni mogoče, z gozdarskimi žičnicami. Za opravljanje tovrstnih del je potrebno imeti ustrezno usposobljen kader, in sicer:

  • gozdarski žičničar,
  • gozdarski traktorist.

Za načrtovanje, vodenje in nadzor se zahteva vodjo delovnih skupin, ki lahko vodi, načrtuje in nadzira več zaporednih faz s področja izkoriščanja gozda oziroma samo posamezne faze del v gozdu.

Pred pričetkom izvajanja dejavnosti se je potrebno registrirati in pred prvim začetkom del podati prijavo pristojni gozdarski inšpekciji.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020