Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v register pridelovalcev grozdja in vina

V register se lahko vpiše fizična oseba, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. Zavezanci za vpis so pridelovalci grozdja in vina, ki obdelujejo 0,05 ha ali več vinogradov, oziroma manj, če dajejo grozdje, vino oziroma druge proizvode iz grozdja in vina v promet.

Postopek za vpis v register se uvede na podlagi vloge pridelovalca upravni enoti, ki mora vsebovati podatke o pridelovalcu in podatke o vinogradu (če ga obdelujejo).

Postopek za vpis v register uvede tudi upravna enota po uradni dolžnosti, če na podlagi vpisa ali spremembe podatkov v registru kmetijskih gospodarstev ugotovi, da je pridelovalec zavezanec za vpis v register.

Kot potrdilo o vpisu v register velja izpis iz registra, ki ga izda upravna enota.

Register vodi 30 upravnih enot, katerih sedež je znotraj vinorodnega območja Slovenije.

Pogoji in dokazila

  • In the register is entered the grower who is a natural person or a legal entity and a holder of an agricultural holding and/or a responsible person of a company.

    For an agricultural holding where the holder is a natural person who does not cultivate vineyards and/or produce must, wine and other products, the member of the farm who cultivates vineyards and/or produces must, wine and other products is entered into the register next to the holder. The member of the farm must be entered into the register of agricultural holdings under farm households.

  • Obseg vinogradov za vpis v register je 0,05 ha oziroma manj, če pridelovalec daje grozdje, vino oziroma druge proizvode iz grozdja in vina v promet.

    Dokazila

    Podatke o obsegu vinogradov pridobi pristojna upravna enota po uradni dolžnosti iz registra kmetijskih gospodarstev in izrisom grafične enote rabe kmetijskega zemljišča (GERK) za vsak vinograd posebej.

Termin obnove

Spremembe podatkov je potrebno javiti najkasneje v 30 dneh.

Register dovoljenj

Register ni javen