Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Pridobitev podatkov za izračun osnove nadomestila plače

Delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS), lahko do podatkov za potrebe obračuna nadomestila plače med začasno zadržanostjo delavca od dela zaradi zdravstvenih razlogov, od 1. 7. 2023 dalje dostopajo na portalu SPOT.

Elektronski dostop do podatkov za obračun nadomestila plače

Pravno podlago za elektronski dostop do podatkov predstavlja sedmi odstavek 19. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2, namenjen pa je delodajalcem, ki ob pripravi obračuna nadomestila plače (zahtevek za refundacijo) za svoje novo zaposlene delavce, ne razpolagajo s podatki o osnovi za to nadomestilo.

Delodajalec na portalu SPOT lahko pridobi podatke o osnovi za obračun nadomestila v breme delodajalca in tudi podatke za obračun nadomestila plače v breme ZZZS.

V primeru obračuna nadomestila plače v breme ZZZS bo mogoče pridobiti podatke o osnovah od 1. januarja 2022 naprej, v primeru obračuna nadomestila plače v breme delodajalca pa od 1. marca 2023 naprej

Do podatkov bo delodajalec lahko dostopal le na podlagi izdanega bolniškega lista (eBol) za dotičnega zaposlenega

Podatki so davčna tajnost

Delodajalce in pooblaščence, ki bodo v imenu podjetja/poslovnega subjekta dostopali do podatkov, obveščamo, da so podatki davčna tajnost. Podrobnejši opis omejitev in dodatna pojasnila so na voljo tukaj.

Kateri podatki se zagotavljajo

 Za potrebe obračuna nadomestila plače se zagotavljajo podatki:

  • iz obračuna davčnega odtegljaja (REK obrazci) in
  • iz obračunov prispevkov za socialno varnost (OPSV obrazci),

ki jih Finančni upravi RS posredujejo plačniki davka in zavezanci za prispevke.

Pogosta vprašanja in odgovori