Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Portal SPOT je osrednji državni portal za poslovne subjekte, ki nudi informacije o poslovanju in elektronske postopke za lažje in hitrejše poslovanje z državo.

Pozdravljeni na državnem portalu za podjetja in podjetnike

Portal SPOT je del sistema SPOT, Slovenska poslovna točka. Nudi informacije o pogojih poslovanja v Sloveniji in elektronsko podprte postopke, ki so povezani z ustanovitvijo podjetja in s poslovanjem.

Namen portala je poslovnim subjektom omogočiti čim lažje, hitro in brezplačno poslovanje z javno upravo in na enem mestu ponuditi vse informacije za začetek poslovanja.

Prek portala SPOT lahko:

 • ustanovite/registrirate podjetje ( s.p. ali d.o.o., kjer ste edini družbenik).

Če podjetje že imate, lahko prek portala SPOT:

 • prijavite spremembo podatkov v Poslovni register Slovenije,
 • oddate davčne podatke ali zahtevo za identifikacijo za namene DDV,
 • oddate vlogo za ureditev obveznih socialnih zavarovanj za zaposlene (M-1, M-2, M-3),
 • oddate obrazec za objavo prostega delovnega mesta,
 • pooblastite drugo osebo za delo s portalom,
 • dostopate do e-bolniških listov (eBOL) in oddate zahtevek za refundacijo nadomestila plače,
 • pridobite obrtno dovoljenje in tudi druga dovoljenja za opravljanje določenih dejavnosti.

Seznam vseh e-postopkov in storitev

Za nekatere storitve je potrebno obiskati točko SPOT ali notarja. Položaj točk SPOT ureja Zakon o poslovnem registru.

Video predstavitev portala SPOT

Prednosti uporabe portala SPOT

V primerjavi s papirnim poslovanjem ima uporaba portala SPOT in elektronskega poslovanja veliko prednosti.

Uporabnikom najbolj opazne so:

 • možnost samostojne registracije podjetja ali družbe od doma, pri čemer ni potreben obisk javnih ustanov,
 • registracija podjetja od doma ni omejena z uradnimi urami, saj je portal na voljo 24 ur dnevno in sedem dni na teden,
 • stranka lahko na enem mestu hkrati opravi postopke za vpis v Poslovni ali Sodni register, Davčni register, prijavi potrebo po delavcu ter ureja obvezna socialna zavarovanja,
 • ni potrebno izpolnjevanje določenih podatkov obrazca, saj portal omogoča samodejno pridobivanje uradnih podatkov podjetnika in družbenikov (zase) iz Centralnega registra prebivalstva, Registra prostorskih enot in Poslovnega registra Slovenije,
 • možnost spremljanja stanja oddanih vlog in izvedbe postopkov prek portala,
 • možnost takojšnjega elektronskega vpogleda v podatke lastnega podjetja,
 • možnost elektronske vročitve sklepov (to pomeni, da stranka prejme sklep o vpisu v poslovni oziroma sodni register vročen v varni poštni predal in ne klasično po pošti).