SPOT

Portal SPOT je posodobljen in prenovljen.
Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vrste davkov

Davki v Sloveniji so odvisni od dejavnosti in organizacijske oblike podjetja.

DDV ali davek na dodano vrednost

Stopnji obdavčitve sta 22- in 9,5-odstotni. Zavezanec za DDV postanete, če presežete 50.000 evrov prometa v zadnjih 12-ih mesecih.

Davek od dohodkov pravnih oseb

Je davek od dohodkov iz dejavnosti, ki jo izvajajo pravne osebe (d.o.o., d.d. itd). Splošna stopnja obdavčitve je 19-odstotna.

Davek od dohodka iz dejavnosti

K plačilu davka od dohodka iz dejavnosti kot podvrsti dohodnine so zavezani le samostojni podjetniki (s.p) in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (npr. notarji, odvetniki, novinarji).

Stopnja davka od dohodka iz dejavnosti je odvisna od tega, ali davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti ugotavljate na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov (od 16 do 50 odstotkov) ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (20 odstotkov).

Prispevki za socialno varnost

Prispevki za socialno varnost vključujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, za primer brezposelnosti (zaposlovanje) in prispevek za starševsko varstvo.

Trošarina

Trošarina se plačuje od trošarinskih izdelkov, kot so alkohol in alkoholne pijače, tobačni izdelki, energenti in električna energija. Plačuje se za trošarinske izdelke, ki so bodisi proizvedeni v Sloveniji, uvoženi iz tretjih držav, ali pa pridobljeni iz drugih držav članic EU, in so namenjeni za porabo v Sloveniji.

Pregled standardnih davčnih stopenj v Sloveniji

DDV (Davek na dodano vrednost) 22 % - standardna stopnja; 9,5 % - nižja stopnja

Davek od dohodkov pravnih oseb

19 %

Dohodnina (Davek od dohodka iz dejavnosti) 

napredne davčne stopnje glede na znesek dohodka: 16 %, 27 %, 34 %, 39 % in 50 % oziroma 20 %, če se davčna osnova ugotavlja z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Prispevek za socialno varnost

16.1 % v breme delodajalca (glede na vrsto pogodbe o zaposlitvi in starost zaposlenih lahko delodajalec uveljavlja posamezne oprostitve); 22.1 % v breme zaposlenega

Davčne olajšave

za vlaganja  v raziskave in razvoj,
za investiranje, za zaposlovanje, za zaposlovanje invalidov, za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, za donacije

Davek na promet nepremičnin

2 %

Davek na izplačane plače

ukinjen 2009

Davek na kapitalske deleže

0–25 %

Zadnja sprememba:
7. 1. 2021