Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v register pridelovalcev grozdja in vina

V register se lahko vpiše fizična oseba, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. Zavezanci za vpis so pridelovalci grozdja in vina, ki obdelujejo 0,05 ha ali več vinogradov, oziroma manj, če dajejo grozdje, vino oziroma druge proizvode iz grozdja in vina v promet.

Postopek za vpis v register se uvede na podlagi vloge pridelovalca upravni enoti, ki mora vsebovati podatke o pridelovalcu in podatke o vinogradu (če ga obdelujejo).

Postopek za vpis v register uvede tudi upravna enota po uradni dolžnosti, če na podlagi vpisa ali spremembe podatkov v registru kmetijskih gospodarstev ugotovi, da je pridelovalec zavezanec za vpis v register.

Kot potrdilo o vpisu v register velja izpis iz registra, ki ga izda upravna enota.

Register vodi 30 upravnih enot, katerih sedež je znotraj vinorodnega območja Slovenije.

Pogoji in dokazila

 • Za stekleničenje vina je potrebno imeti ustrezen prostor.

  Prostor, kjer se vino stekleniči, je lahko poseben prostor ali vinska klet, če ustreza pogojem higiensko neoporečnega stekleničenja. Za higiensko neoporečno stekleničenje mora biti prostor ustrezno očiščen in dezinficiran. Vsa oprema more biti pred prvo uporabo in takoj po uporabi ustrezno očiščena.

  Na voljo mora biti tudi prostor za hrambo ustekleničenega vina.

  Dokazila

  Ustreznost protora preverja pristojna inštitucija.

  Pravne podlage

 • Kletar prideluje in polni vina oziroma proizvode iz vina. Poleg tega so njegove naloge tudi skrb za čiščenje predelovalnih prostorov, embalaže in opreme.

  Podrobneje

 • Za opravljanje storitev polnjenja je potrebno imeti na voljo ustrezno polnilno opremo, ki omogoča polnjenje vina.

  Dokazila

  Ustreznost opreme preverja pristojna institucija.

  Pravne podlage

 • Pridelovalec mora imeti na voljo prostore za predelavo grozdja, razen če pridelujejo mošt, vino oziroma druge proizvode iz kupljenega mošta in vina.

  Na voljo mora biti tudi vinska klet za nego in hrambo mošta in vina, ki je ločena od drugih prostorov.

  Dokazila

  Ustreznost prostorov preverja pristojna inštitucija.

  Pravne podlage

 • Pridelovalec mora imeti na voljo prostore za predelavo grozdja, razen če pridelujejo mošt, vino oziroma druge proizvode iz kupljenega mošta in vina.

  Na voljo mora biti tudi vinska klet za nego in hrambo mošta in vina, ki je ločena od drugih prostorov.

  Dokazila

  Ustreznost prostorov preverja pristojna inštitucija.

  Pravne podlage

 • Oseba, ki izvaja predelavo zgoščenega grozdnega mošta, rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta, grozdnega soka oziroma zgoščenega grozdnega soka, mora imeti ustrezno izobrazbo.

  Podrobneje

 • In the register is entered the grower who is a natural person or a legal entity and a holder of an agricultural holding and/or a responsible person of a company.

  For an agricultural holding where the holder is a natural person who does not cultivate vineyards and/or produce must, wine and other products, the member of the farm who cultivates vineyards and/or produces must, wine and other products is entered into the register next to the holder. The member of the farm must be entered into the register of agricultural holdings under farm households.

 • Obseg vinogradov za vpis v register je 0,05 ha oziroma manj, če pridelovalec daje grozdje, vino oziroma druge proizvode iz grozdja in vina v promet.

  Dokazila

  Podatke o obsegu vinogradov pridobi pristojna upravna enota po uradni dolžnosti iz registra kmetijskih gospodarstev in izrisom grafične enote rabe kmetijskega zemljišča (GERK) za vsak vinograd posebej.

Termin obnove

Spremembe podatkov je potrebno javiti najkasneje v 30 dneh.

Register dovoljenj

Register ni javen

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021