SPOT

Portal SPOT je posodobljen in prenovljen.
Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Storitveno polnjenje vina je stekleničenje vina, ki se opravlja za tuj račun. Polnjenje vina obsega pripravo steklenic, pripravo zamaškov, polnjenje vina, zamaševanje steklenic in njihovo hranjenje v ustreznih pogojih.

Samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, ki izvaja to dejavnost, mora biti vpisana v register pridelovalcev grozdja in vina pod ustrezno dejavnost, ki se nanaša na storitveno polnjenje vina.

Razlika med stekleničenjem vina in storitvenim polnjenjem, je v tem, da se stekleničenje vina izvaja za stekleničenje lastnega vina, storitveno polnjenje pa za stekleničenje za tuj račun.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.
   

   

   

 • V register se lahko vpiše fizična oseba, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. Zavezanci za vpis so pridelovalci grozdja in vina, ki obdelujejo 0,05 ha ali več vinogradov, oziroma manj, če dajejo grozdje, vino oziroma druge proizvode iz grozdja in vina v promet.

  Postopek za vpis v register se uvede na podlagi vloge pridelovalca upravni enoti, ki mora vsebovati podatke o pridelovalcu in podatke o vinogradu (če ga obdelujejo).

  Postopek za vpis v register uvede tudi upravna enota po uradni dolžnosti, če na podlagi vpisa ali spremembe podatkov v registru kmetijskih gospodarstev ugotovi, da je pridelovalec zavezanec za vpis v register.

  Kot potrdilo o vpisu v register velja izpis iz registra, ki ga izda upravna enota.

  Register vodi 30 upravnih enot, katerih sedež je znotraj vinorodnega območja Slovenije.

  Podrobneje

 • Vino, mošt in drugi proizvodi iz grozdja in vina se lahko dajo v promet končnemu potrošniku, le če ustrezajo zahtevam glede ustreznega polnjenja.

  Posode, v katerih se pridelki oziroma proizvodi hranijo,

  prevažajo oziroma nudijo potrošniku, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • znotraj morajo biti čiste,
  • ohranjajo vse lastnosti pridelkov oziroma proizvodov
  • biti morajo izdelane ali obložene z ustreznim materialom
  • uporabljajo se lahko izključno za živila, kar mora biti na posodah nad 60 litrov posebej navedeno,
  • imeti morajo zamašek in zaporko, ki sta ustrezna za živila in nista prevlečena s svinčenim ovojem,
  • biti morajo označene tako, da je možna takojšnja določitev vsebine, in sicer na podlagi predpisa, ki ureja register, in predpisa, ki ureja kletarsko evidenco in spremne dokumente za promet z vinom,
  • označbe ne smejo biti izbrisljive,
  • označbe na posodah, namenjenih vračanju proizvajalcu (povratna embalaža), morajo biti narejene iz takšnih materialov, ki jih je mogoče odstraniti z enostavnimi postopki strojnega čiščenja.

  Embalaža in označba ne smeta zavajati potrošnika v zmoto glede geografskega porekla, kakovosti, sestavin, sort grozdja, morebitnih odlikovanj, pridelovalcev, posebnih postopkov pridelave ter drugih lastnosti mošta, vina in drugih proizvodov.

  Pravne podlage

  Povezave

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020