Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pridelava mošta in neustekleničenega vina

Pridelava mošta in vina se izvaja po predpisanih postopkih glede na predvideno kakovostno stopnjo vina.

Pridelava mošta in vina zajema:

  • prevoz in prevzem grozdja,
  • predelavo grozdja: pecljanje in drozganje grozdja,
  • kletarska dela: stiskanje grozdja, obdelava mošta, vodenje alkoholnega vrenja mošta in bistrenje ter negovanje in skladiščenje mošta in vina,
  • pripravo vina za porabo: polnjenje donegovanega vina v predpisano originalno embalažo in skladiščenje vina pred oddajo v promet.

Med pridelavo neustekleničenega vina spada tudi pridelava aromatiziranih vin.

Fizična ali pravna oseba, ki se ukvarja s pridelavo mošta oziroma neustekleničenega vina, mora biti vpisana v register pridelovalcev grozdja in vina pod ustrezno dejavnost. Zavezanci za vpis v register so pridelovalci, ki obdelujejo vsaj 0,05 ha oziroma manj, če dajejo grozdje v promet oziroma vsi, ki pridelujejo vino za promet. Pridelovalci, ki so vpisani v register, morajo upravni enoti letno poročati podatke o pridelku.

V postopku pridelave mošta oziroma vina je potrebno uporabljati predpisana enološka sredstva. Pridelovalec, ki prideluje vino z oznako porekla ali sorte, mora vzorce vina dati na ocenjevanje za ugotavljanje kakovosti vina. Pridelovalci, ki vino tržijo, morajo voditi kletarsko evidenco.

Neustekleničeno vino lahko dajo v promet končnemu potrošniku le pridelovalci, ki so registrirani kot pridelovalci grozdja in vina ter ponujajo vino iz lastne pridelave v svojem proizvodnem obratu. Drugje je prodaja neustekleničenega vina končnemu potrošniku prepovedana.

Pridelovalci, ki se ukvarjajo s pridelovanjem mošta oziroma neustekleničenega vina, se lahko ukvarjajo tudi z drugimi dejavnostmi, povezanimi z grozdjem in vinom, kot so:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020