Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pridelava drugih proizvodov iz grozdja in vina

Med pridelavo drugih proizvodov iz grozdja spada zgoščen grozdni mošt, rektificiran zgoščen grozdni mošt, grozdni sok in zgoščen grozdni sok.

Zgoščen grozdni mošt (ZGM) je nekarameliziran pridelek iz grozdnega mošta, pridobljen z delno dehidracijo grozdnega mošta z vakuumom ali z zmrzovanjem vode v moštu, vendar brez uporabe neposrednega segrevanja. Uporablja se za pridelavo penečih vin; pridelavo mešanih pijač, ki vsebujejo določen delež vina; povečanje volumskega deleža naravnega alkohola ali dosladkanje; slajenje vina in pridelavo grozdnega soka.

Rektificiran zgoščen grozdni mošt (RTK) je tekoč nekarameliziran pridelek, kateremu so izločene vse sestavine mošta, razen sladkorja.

Grozdni sok je nefermentiran tekoč pridelek, ki je primeren za prehrano ljudi in je pridobljen: iz svežega grozdja, iz grozdnega mošta, z razredčevanjem iz ZGM ali z razredčevanjem iz zgoščenega grozdnega soka.

Zgoščen grozdni sok je nekarameliziran pridelek, ki je pridobljen z delno dehidracijo grozdnega soka, brez uporabe neposrednega segrevanja.

Fizična ali pravna oseba, ki se ukvarja s pridelavo drugih proizvodov iz grozdja in vina, mora biti vpisana v register pridelovalcev grozdja in vina pod ustrezno dejavnost. Zavezanci za vpis v register so  tiste fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo drugih proizvodov iz grozdja in vina, če so ti proizvodi namenjeni za pridelavo vina.

Pridelovalci, ki so vpisani v register, morajo upravni enoti letno poročati podatke o pridelku.

V postopku pridelave je potrebno uporabljati predpisana enološka sredstva. Pridelovalci, ki vino in druge proizvode tržijo, morajo voditi kletarsko evidenco.

Več informacij v povezavi z dejavnostmi, ki so povezane s pridelavo in predelavo grozdja in vina lahko najdete na spodnjih povezavah:

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020