Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Druge zdravstvene dejavnosti

Q86.909 Šifra SKD
V ta podrazred spadajo dejavnosti za človekovo zdravje, ki se ne opravljajo v bolnišnicah ali ki jih ne opravljajo zdravniki, temveč drugi zdravstveni delavci, usposobljeni za delo s pacienti (babice, fizioterapevti, psihoterapevti ipd.). Dejavnosti se lahko opravljajo v zdravstvenih domovih, na klinikah (razen bolnišnic), zasebnih ordinacijah, na domovih pacientov ipd.

Sem spada

 •   zdravstvena nega
 •   dejavnost babic
 •   fizioterapija in medicinska masaža
 •   delovna terapija
 •   optometrija
 •   logopedija
 •   dietetika
 •   psihoterapija
 •   dejavnost zobnih higienikov
 •   dejavnost medicinskih laboratorijev in radiološke tehnike
 •   dejavnost krvnih, spermalnih bank in bank organov
 •   dejavnost reševalnih postaj, prevoz z reševalnimi avtomobili, letali, helikopterji ali drugimi vozili, z zdravstvenim osebjem ali brez njega

Sem ne spada

 •   izdelovanje umetnih zob, protez ipd., gl. 32.500
 •   prevoz bolnikov s prometnimi sredstvi brez zdravstvenega osebja in brez opreme za reševanje, gl. 49, 50, 51
 •   analize na področju higiene živil, gl. 71.200
 •   dejavnost nemedicinskih laboratorijev, gl. 71.200
 •   dejavnost bolnišnic, gl. 86.100
 •   dejavnosti, ki jih opravljajo zdravniki, gl. 86.2
 •   delovanje ustanov za bolniško nego, gl. 87.100

SURS sem uvršča tudi

 •   Manualna medicina (terapevtska masaža)
 •   Shranjevanje izvornih celic (ki so izvzete iz popkovine krvi novorojenčkov), za namen in potrebe morebitnega bodočega zdravljenja
 •   Zdravstvena pedikura oz. pedikura diabetičnih stopal
 •   Dietoterapija
 •   Zobni asistent - storitve
 •   MRI - storitev magnetne resonance brez razlage
 •   Relacijska družinska terapija
 •   Storitve zobnih tehnikov
 •   Psihološko svetovanje
 •   Odvzem krvi za potrebe policije
 •   Zdravljenje s hiperbarično komoro
 •   Dejavnost psihoterapije
 •   Laboratorijska analiza človeške DNK
 •  Kineziologija
 •   Svetovanje v zvezi s športno prehrano, ki ga opravljajo zdravstveni delavci
 •   Psihologija športa - v primeru, da gre za storitve psihologov, psihoanalitikov, psihoterapevtov (drugih pooblaščenih zdravstvenih delavcev razen zdravnikov)
 •  Psihološko testiranje
 •   Storitve zagotavljanja zdravstvenega varstva na prireditvah
 •   Medicinske masaže
 •   Refleksoterapija
 •   Nameščanje kinesio trakov s strani fizioterapevtov
 •   Merjenje holesterola in sladkorja v krvi
 •   Preventivne meritve (krvnega sladkorja, tlaka, holesterola ipd.) na terenu
 •   Storitev kolonhidroterapije
 •   Bownova terapija
 •   Prevozi z reševalnim vozilom
 •   Izvenbolnišnična rehabilitacija po možganski, srčni kapi, ortopedskih in ostalih operacijah
 •   Medicinska analiza krvi in urina