SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Sem spada

 • prevoz blaga po cestah s tovornimi vozili:
  • lesa
  • živine
  • hlajenega tovora
  • težkih tovorov
  • sipkih, tekočih, plinastih tovorov, v cisternah ali kako drugače, tudi zbiranje in prevoz mleka od kmetij do mlekarne
  • prevoz avtomobilov
  • prevoz odpadkov (brez zbiranja)

Sem spada tudi

 • dajanje tovornjakov z voznikom v najem
 • prevoz tovora z ročnimi ali vprežnimi vozili

Sem ne spada

 • vleka hlodovine iz gozda kot del gozdarske dejavnosti, gl. 02.400
 • oskrba z vodo s tovornjaki, cisternami, gl. 36.000
 • prevoz odpadkov kot sestavni del zbiranja in odstranjevanja odpadkov, gl. 38.110, 38.120
 • selitvena dejavnost, gl. 49.420
 • obratovanje tovornih postaj, gl. 52.210
 • pretovarjanje, gl. 52.240
 • špedicija, gl. 52.290
 • poštna in kurirska dejavnost, gl. 53.100, 53.200

SURS sem uvršča tudi

 • Dobava in prevoz zemlje
 • Nalaganje in odvoz materiala z gradbišča
 • Storitev odvoza materiala, ki se opravlja kot samostojna storitev
 • Dovoz materiala na gradbišče
 • Prevoz tovora s kombijem
 • Prevoz in dostava stavbnega pohištva
 • Odvoz arhivskega gradiva na uničenje
 • Storitev prevoza betona z avtomešalcem z izčrpanjem na gradbišču
 • Odvoz zapuščenih vozil
 • Prevoz sena, žit, poljščin itd. s traktorjem
 • Dostava zabojnika za odpadke, brez odvoza
 • Prevozi lesnih sekancev s traktorjem
 • Prevoz odpadkov na deponijo (deponija ni v lasti prevoznika)
 • Nalaganje in prevoz (odvoz) gradbenih odpadkov iz gradbišč
 • Prevoz peska in zasutje odlagalnega polja oz. mesta na katerem je prišlo do požara
 • Prevoz vode z gasilskih vozilom
 • Prevoz sejalnice in bagra na gradbišče
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020