Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

Sem spada

 •   socialne, svetovalne, dobrodelne in podobne storitve, ki se nudijo posameznikom in družinam na njihovih domovih ali drugje in jih opravljajo javne službe, zasebne institucije ali posamezniki, organizacije za pomoč pri nesrečah, lokalne organizacije za samopomoč, specialisti za svetovalne storitve ipd.:
 •   dejavnosti socialnega varstva in usmerjanja za otroke in mladostnike
 •   dejavnosti za posvojitve otrok, dejavnosti za preprečevanje mučenja otrok in drugih oseb
 •   svetovanje o gospodinjskem proračunu, družinsko svetovanje
 •   zaposlitvena rehabilitacija in habilitacijske dejavnosti za brezposelne osebe, pod pogojem, da je izobraževalna komponenta omejena
 •   ugotavljanje upravičenosti do socialne pomoči
 •   dnevna zatočišča za brezdomce in druge socialno šibke skupine

Sem ne spada

 •   financiranje in upravljanje obveznih programov socialne varnosti, gl. 84.300
 •   dejavnosti, podobne opisanim v tem podrazredu, vendar z nastanitvijo, gl. 87.900
 •   dejavnost humanitarnih organizacij, gl. 88.991

SURS sem uvršča tudi

 •   Centri za socialno delo
 •   Humanitarne organizacije