SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Institucionalno varstvo odraslih oseb s težjimi senzornimi in gibalnimi ovirami in motnjami

Institucionalno varstvo odraslih oseb s težjo ali težko obliko gibalne ali senzorne oviranosti, ki niso sposobne samostojnega življenja, obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo.

Storitev izvajajo posebni socialno varstveni zavodi in domovi za starejše.

Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz.

Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva, posebnih oblik varstva in nalog vodenja.

Zdravstveno varstvo se izvaja skladno s predpisi s področja zdravstvenega varstva.

Postopek izvajanja storitve zajema začetno informiranje, izvajanje postopka v zvezi s sprejemom, vsebinsko pripravo na sprejem upravičenca, podpis dogovora o izvajanju storitve in pripravo individualnega načrta, namestitev in izvajanje storitve ter njeno prenehanje.

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021