Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Uvedba elektronskega bolniškega lista - eBOL

Pomembna novost za delodajalce - do e-bolniškega lista le preko portala SPOT (eVEM)

Z začetkom leta 2020 je bila vzpostavljena nova informacijska rešitev, ki uvaja elektronski bolniški list – eBOL. Izvajalci zdravstvenih storitev (družinski zdravniki in pediatri) so s 1. 1. 2020 začeli izdajati bolniške liste v elektronski obliki. Uvedba elektronskega bolniškega lista predstavlja pomembno novost tudi za delodajalce, saj bodo po novem do bolniških listov za svoje zaposlene dostopali le preko portala SPOT (eVEM).

V nadaljevanju navajamo pomembne informacije v zvezi z uvajanjem eBOL:

Pomembni datumi za delodajalce:


  • 1. 1. 2020 – 1. 2. 2020 - prehodno obdobje - delodajalci lahko od 1. 1. 2020 na portalu SPOT (eVEM) že dostopajo do eBOL. Zdravniki bodo v mesecu januarju izdajali e-bolniške liste in jih hkrati tudi še tiskali.
  • Od 1. 2. 2020 – zdravniki ne bodo več tiskali bolniških listov. V veljavo stopi nova zakonodaja, ki bo določala, da morajo delodajalci do bolniških listov za svoje zaposlene obvezno dostopati preko portala SPOT (eVEM).


Z uvedbo eBOL je poenostavljen tudi e-postopek za vlaganje zahtevkov za refundacijo nadomestila plače v breme ZZZS. Zaradi uvedbe eBOL k vlogi ne bo potrebno prilagati skeniranih potrdil o upravičeni odsotnosti od dela oz. bolniških listov.

Kako do e-bolniškega lista po novem?

Do e-BOL lahko dostopate preko portala SPOT (eVEM)

Za dostop do elektronskih bolniških listov preko portala potrebujete digitalno potrdilo in v primeru, če niste zakoniti zastopnik še ustrezno pooblastilo za dostop do eBOL.

Več koristnih informacij:
Do eBOL z uporabo spletne storitve – vmesnik eBOL in eNDM

Od 1. 1. 2020 je vzpostavljena tudi nova spletna storitev oziroma Vmesnik za prenos e-bolniških listov in oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače - Vmesnik eBOL in eNDM.

Z uporabo vmesnika eBOL in eNDM podjetja/poslovni subjekti zahtevke posredujejo na ZZZS neposredno iz programa, ki ga uporabljajo za obračun plač, vodenje odsotnosti oz. druge postopke povezane s kadri.

Vmesnik, ki ga prav tako podpira portal SPOT (eVEM) omogoča prenos e-bolniških listov in poenostavljeno oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače.

V primeru uporabe vmesnika eBOL in eNDM mora programska rešitev, ki jo podjetja/poslovni subjekti uporabljajo za obračun plač/vodenje odsotnosti oz. drugi programi za upravljanje s kadri, omogočati uporabo funkcionalnosti novega vmesnika eBOL in eNDM.

Pogoji uporabe za razvijalce programskih rešitev so na voljo na strani:Pogoji uporabe za odjemalce – uporabnike vmesnika eBOL in eNDM so na voljo na strani: