Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Uvedba elektronske prijave nezgode in poškodbe pri delu – na voljo je obrazec za urejanje pooblastil za dostop do novega e-postopka na portalu SPOT

S 1. 9. 2022 bo možno prijavo nezgode ali poškodbe pri delu urejati le še prek portala SPOT

 

Delodajalci, ki ste vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS), boste prijavo nezgode in poškodbe pri delu lahko po novem lahko uredili le še prek portala SPOT.

Urejanje pooblastil za nove e-postopke v zvezi s prijavo nezgode ali poškodbe pri delu - ePrijava in preklic prijave nezgode in poškodbe pri delu

Če e-postopkov in urejanje vlog na portalu SPOT ne ureja zakoniti zastopnik sam, jih v njegovem imenu lahko ureja pooblaščena oseba.

Ker gre za NOVE postopke, je potrebno za vse osebe, ki bodo v imenu vašega podjetja/poslovnega subjekta urejale te vloge na portalu SPOT, urediti tudi novo pooblastilo.

Novo oziroma dopolnitev pooblastila je treba urediti tudi za osebe, ki imajo že pooblastila za druge SPOT postopke. 

Kako lahko uredite pooblastilo za nove e-postopke na portalu SPOT?

 • ELEKTRONSKO – od 1. 9. 2022 dalje:
  Zakoniti zastopniki, ki imate kvalificirano digitalno potrdilo (certifikat) lahko pooblastilo za vaše pooblaščene osebe uredite prek portala SPOT. Elektronsko pooblaščanje bo omogočeno od 1. 9. 2022 dalje.
 • S PISNO VLOGO, ki jo pošljete na katerokoli točko SPOT. 

Nov obrazec pisnega pooblastila za postopek ePrijave in preklic NPD

V primeru, če zakoniti zastopnik ne razpolaga s kvalificiranim digitalnim potrdilom, je možno pooblastilo urediti s pisno vlogo za podelitev pooblastila.  

Če bi v vašem podjetju/poslovnem subjektu želeli administrativna opravila v zvezi s pooblastilom za nove postopke ePrijava ter preklic prijave nezgode in poškodbe pri delu, urediti še pred objavo postopkov na portalu SPOT, lahko to uredite z novim obrazcem vloge.

Ta obrazec uporabite:

 • če želite urediti pooblastilo samo za nove postopke v zvezi z ePrijavo ali preklicem NPD,
 • če želite na enem obrazcu pooblastiti več oseb, ki bodo za vaš poslovni subjekt/podjetje urejale prijave v zvezi z nezgodo ali poškodbo pri delu.

Upoštevajte!

 • pisna vloga za ureditev pooblastila mora biti lastnoročno podpisana s strani zakonitega zastopnika podjetja/poslovnega subjekta,
 • vlogo pošljete v skenirani ali obliki čitljive fotografije na elektronski naslov, po navadni pošti oziroma jo dostavite osebno na katerokoli točko SPOT (AJPES, GZS, OZS, UE, druge SPOT-točke…),
 • seznam in kontaktni podatki točk SPOT so na voljo tukajSeznam točk SPOT in notarjev. 

Pomembno!

 • obravnava vlog na točkah SPOT za nove postopke in aktivacija pooblastil v portalu SPOT se bo začela z dnem vzpostavitve novega postopka na portalu, to je s 1. 9. 2022, 
 • pooblastilo boste morali urediti najkasneje do takrat, ko bo v podjetju prišlo do nezgode ali poškodbe pri delu in ste kot delodajalec dolžni po zakonu oddati prijavo na IRSD in ZZZS, 
 • delodajalec mora nezgodo in poškodbo prijaviti takoj oziroma v najkrajšem možnem času. 

 

Koristne informacije:

Informacije, navodila in druge vsebine v zvezi s prijavami nezgode in poškodbe pri delu pa so na voljo na spletnih straneh:

 

OPOZORILO ZAKONITIM ZASTOPNIKOM  – pregled in odvzem pooblastil

Ko določena pooblaščena oseba ne sme več izvajati postopkov na portalu SPOT in ne sme več vpogledovati v podatke v zvezi s konkretnim poslovnim subjektom (npr. zaradi prenehanja delovnega razmerja pri pooblaščencu ali zaradi zamenjave računovodskega servisa poslovnega subjekta), mora zakoniti zastopnik pooblaščeni osebi podeljena pooblastila odvzeti oz. jih preklicati.

Preklic pooblastila lahko ravno tako uredi elektronsko ali s pisno vlogo. Več o tem.

 

Ministrstvo za javno upravo