Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti

M74.900 Šifra SKD
V ta podrazred spadajo zelo različne storitvene dejavnosti, namenjene pretežno poslovnim strankam. Zajete so dejavnosti, ki zahtevajo posebno strokovno znanje in usposobljenost. Tu niso zajete tekoče, rutinske, običajno kratkotrajne poslovne operacije.

Sem spada

 • posredništvo pri sklepanju poslov, tudi pri prodaji podjetij, profesionalnih praks ipd.
 • posredništvo pri trgovanju z avtorskimi pravicami ter pravicami, ki se nanašajo na industrijsko lastnino (patente, blagovne znamke, licence, franšize ipd.)
 • ocenjevanje, razen ocenjevanja nepremičnin in cenitev škode
 • svetovanje na področju varovanja
 • svetovanje s področja ekologije
 • napovedovanje vremena
 • svetovanje na področju agronomije, gozdarstva
 • drugo strokovno in znanstveno svetovanje

Sem spada tudi

 • dejavnost agencij in agentov, ki v imenu igralcev iščejo zaposlitev pri filmskih, gledaliških ali drugih predstavah ali v športu ter agencij za plasiranje knjig, iger, umetnin, fotografij ipd. pri založnikih

Sem ne spada

 • dejavnost prodaje motornih vozil, tudi po internetu, gl. 45.1
 • dražbe po internetu, gl. 47.910
 • dejavnost dražbenih hiš, gl. 47.790
 • svetovanje na področju računalništva, gl. 62.020
 • posredništvo pri prodaji nepremičnin, gl. 68.310
 • računovodske dejavnosti, gl. 69.200
 • podjetniško in poslovno svetovanje, gl. 70.220
 • projektiranje strojev in naprav, gl. 71.129, 74.100
 • arhitekturno in tehnično svetovanje, gl. 71.1
 • veterinarska kontrola v povezavi s proizvodnjo hrane, gl. 71.200
 • zasnova in izvedba oglaševalskih akcij, gl. 73.110
 • organiziranje srečanj in razstav, gl. 82.300
 • pobiranje taks ipd. za tuj račun, gl. 82.990
 • dejavnost samostojnih dražbarjev, gl. 82.990

SURS sem uvršča tudi

 • Iskanje zaposlitve igralcem, športnikom
 • Zastopanje družbe - prokurist (ni pravno)
 • Pisanje izvedenskih mnenj (za sodišče ali za stranko) s področja davkov
 • Storitve agenta nogometnih igralcev
 • Storitve sommelierjev
 • Pomoč pri pridobivanju patentnih pravic za drugo osebo
 • Storitve NLP coachinga kot strokovno svetovanje posameznikom in podjetjem (gre za osebni in poslovni coaching, ki ljudem pomaga dosegati boljše rezultate in zadovoljstvo v osebnem življenju in poslovnem svetu)
 • Pregled dimnika in ocena stanja v katerem se nahaja
 • Svetovanje o zdravi prehrani
 • Storitve upravljanja za pravice industrijske lastnine (patenti, licence, blagovne znamke, franšize ipd.)
 • Posredništvo pri sklepanju pogodb in prodaji mobilnih telefonov
 • Pridobivanje strank za drug poslovni subjekt
 • Storitev ocene tveganja delovnega mesta
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020