Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje

Sem spada

 • projektiranje stavb in drugih objektov
 • projektiranje tehničnih inštalacij:
  • klimatskih, prezračevalnih in ogrevalnih sistemov in naprav, hladilne tehnike ipd.
  • vodovodov, plinovodov in drugih cevovodov
 • projektiranje električnih inštalacij in naprav:
  • naprav za prenos in distribucijo električne energije
  • inštalacij za šibki in jaki tok
  • protipožarnih in drugih alarmnih sistemov
  • komunikacijskih napeljav
 • konstruiranje strojev in naprav
 • projektiranje proizvodnih in tehnoloških procesov
 • drugo projektiranje in tehnično svetovanje:
  • inženiring na področju mehanike, hidravlike, pnevmatike, akustike, elektronike, rudarstva, kemije, prometa idr.

Sem spada tudi

 • gradbeni nadzor in vodenje gradbenih projektov
 • inženiring pri pogodbah na ključ

Sem ne spada

 • testno vrtanje v povezavi s pridobivanje nafte, rud, gl. 09.100, 09.900
 • sondiranje in vrtanje testnih vrtin, gl. 43.130
 • svetovanje s področja računalništva, gl. 62.020
 • tehnično preizkušanje in analiziranje, gl. 71.200
 • raziskovanje in razvoj na področju tehničnih ved, gl. 72.190
 • načrtovanje in oblikovanje notranje opreme, dekoracije, oblačil ipd., gl. 74.100

SURS sem uvršča tudi

 • Vodenje strokovnega nadzora in svetovanje pri gradnji objekta
 • Projektiranje kabelskih omrežij
 • Konstrukcijski inženiring za plovila in letala
 • Izdelava elaboratov na različnih področjih
 • Ogled fasade na stavbi, ocena stanja in popis del za sanacijo
 • Načrtovanje sečnje in spravila lesa
 • Projektiranje splavila lesa z gozdnimi žičnicami
 • Projektiranje gozdnih cest
 • Projektiranje in konstruiranje strojev in naprav
 • Strokovni nadzor in svetovanje pri gradnji objektov, storitve kontrole skladnosti in kvalitete del glede na projektno dokumentacijo in veljavne predpise pri gradnji, storitve koordinacije med izvajalci gradbene dejavnosti
 • Izdelava gradbene knjige na objektu
 • Gradbeni nadzor pri graditvi objektov
 • Storitve kontrole skladnosti in kvalitete del glede na projektno dokumentacijo in veljavne predpise pri gradnji (novogradnji in obnovi) infrastrukture - upravljavski nadzor
 • Storitve iskanja el. tokokrogov in porabnikov, označitev elektro elementov in izris enopolnih shem
 • Izdelava projektne dokumentacije za projekt
 • Načrtovanje elektr. inštalacij in naprav, komunikacijskih napeljav in drugo projektiranje in tehnično svetovanje
 • Projektiranje in priprava dokumentacije za izgradnjo sončne fotovoltaične elektrarne
 • Izvedba tehnične dokumentacije za zgodnje odkrivanje in javljanje požara
 • Projektiranje peči (kurilnih naprav)