Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Laboratoriji za izvajanje inšpekcijskega nadzora prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Laboratorijske analize za izvajanje inšpekcijskega nadzora prometa in uporabe FFS lahko opravljajo le laboratoriji, ki imajo pridobljeno javno pooblastilo za določene vrste analiz s področja FFS.

Javno pooblastilo dodeli Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) laboratorijem, ki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa in imajo pridobljeno akreditacijsko listino, ter sodelujejo v mednarodnih laboratorijskih shemah.

Listino izda Slovenska akreditacija ali akreditacijska služba druge države članice, ki ima z Evropsko akreditacijo sklenjen sporazum o medsebojnem priznavanju akreditacij.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

  • Pristojni organ dodeli javno pooblastilo laboratorijem, ki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa in imajo pridobljeno akreditacijsko listino, ter sodelujejo v mednarodnih laboratorijskih shemah.

    V javnem razpisu se določijo  podrobnejša merila za izbor izvajalcev za določene vrste analiz s področja FFS. Po opravljenem javnem razpisu izda pristojni organ odločbo o izbiri laboratorija za izvedbo določene vrste analiz s področja FFS.

    Medsebojne pravice in obveznosti pristojni organ in laboratorij uredita s pogodbo.

    Pristojni organ pooblasti laboratorij za dobo petih let.

    Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko opravljate čezmejno oziroma občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020