Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Redno zbiranje odpadkov s plovil

Ladijski odpadki so vsi odpadki, vključno s komunalno odpadno vodo in živalskimi stranskimi proizvodi ter ostanki, ki niso ostanki tovora, ki nastanejo med plovbo ladje, in odpadki, povezani s tovorom.

Ostanki tovora so ostanki kakršnegakoli tovora na ladji, v prostoru za tovor ali v tankih, ki ostanejo po končanem razkladanju in čiščenju ter vključujejo ostanke in razlitja pri nakladanju ali razkladanju.

Prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora z ladij v:

  • pristanišču, ki ni koprsko pristanišče, opravlja izvajalec občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov;
  • koprskem tovornem pristanišču opravlja izvajalec državne gospodarske javne službe zbiranja odpadkov s plovil.

Izvajalci gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da so pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora sposobne sprejeti vse vrste in količine ladijskih odpadkov in ostankov tovora z ladij.

Z ladijskimi odpadki in ostanki tovora se ravna v skladu s potrjenim načrtom prevzema odpadkov.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

 

Čezmejno opravljanje dejavnosti redno zbiranje odpadkov s plovil poteka ob izpolnjevanju pogojev skladno z zakonodajo Republike Slovenije.

 

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020