Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Seznam reguliranih poklicev

Seznam reguliranih poklicev po Direktivi Evropskega parlamenta in sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij je razvrščen po pristojnih ministrstvih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministrstvo za zdravje (MZ)

Reguliran poklic (intuitivno ime) Pristojni organ za priznavanje poklicnih kvalifikacij Kontaktna oseba Kontaktni podatki
Bolničar negovalec Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Defektolog v zdravstveni dejavnosti Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Delovni terapevt Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Dietetik v zdravstveni dejavnosti Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Diplomirana babica/ diplomirani babičar Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Diplomirana medicinska sestra/ diplomirani zdravstvenik Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Ortotik in protetik Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Doktor dentalne medicine specialist (zobozdravnik specialist) Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Doktor dentalne medicine (zobozdravnik) Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Farmacevtski tehnik Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Fizioterapevt Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Inženir laboratorijske biomedicine Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Kemijski tehnik Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Klinični psiholog Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Laboratorijski sodelavec I v zdravstveni dejavnosti Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Laboratorijski sodelavec II v zdravstveni dejavnosti Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Laboratorijski tehnik Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Logoped v zdravstveni dejavnosti Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Magister farmacije (farmacevt) Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Magister farmacije specialist (farmacevt specialist) Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Medicinski biokemik specialist Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Medicinski fizik Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Pooblaščeni izvedenec medicinske fizike Uprava za varstvo pred sevanji Nina Jug 01 478 87 09  nina.jug@gov.si
Pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji Uprava za varstvo pred sevanji Nina Jug 01 478 87 09  nina.jug@gov.si
Psiholog v zdravstveni dejavnosti Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Radiološki inženir Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Sanitarni inženir Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Socialni delavec v zdravstveni dejavnosti Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Specialist klinične logopedije Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Specialist medicinske genetike Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Tehnik zdravstvene nege Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Ustni higienik Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Zdravilec Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Zdravnik Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Zdravnik specialist Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Zobni protetik Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si
Zobotehnik Ministrstvo za zdravje Eva Dajčman Šterk 01 478 60 01 gp.mz@gov.si

Ministrstvo za okolje, podnebje in prostor (MOPE)

Reguliran poklic (intuitivno ime) Pristojni organ za priznavanje poklicnih kvalifikacij Kontaktna oseba Kontaktni podatki
Dimnikar Ministrstvo za okolje in prostor Vito Lojk 01 478 72 08
vito.lojk@gov.si
Nepremičninski posrednik (nepremičninski agent) Ministrstvo za okolje in prostor Nataša Sax 01 478 71 03
natasa.sax@gov.si
Preglednik za pregledovanje električnih inštalacij (električar inštalacij) Ministrstvo za okolje in prostor Saša Galonja 01 478 70 71
sasa.galonja@gov.si
Vodja del (GZS, OZS, IZS) GZS, OZS, IZS Pavli Koc  01 478 70 46
pavli.koc@gov.si
Pooblaščeni arhitekt (arhitekt) Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije Andreja Divjak 01 242 06 76
andreja.divjak@zaps.si
Pooblaščeni krajinski arhitekt (arhitekt krajine) Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije Andreja Divjak 01 242 06 76
andreja.divjak@zaps.si
Arhitekte (Pridobljene pravice) Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije Andreja Divjak 01 242 06 76
andreja.divjak@zaps.si
Pooblaščeni prostorski načrtovalec (planer prostora) Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije Andreja Divjak 01 242 06 76
andreja.divjak@zaps.si
Pooblaščeni inženir (inženir) Inženirska zbornica Slovenije Renata Gomboc 01 547 33 11
renata.gomboc@izs.si

  

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)

Reguliran poklic (intuitivno ime) Pristojni organ za priznavanje poklicnih kvalifikacij Kontaktna oseba Kontaktni podatki
Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Valerija Jenko

01 400 57 52 valerija.jenko@gov.si
Učitelj v osnovni šoli  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Valerija Jenko 01 400 57 52 valerija.jenko@gov.si
Knjižničar v vzgoji in izobraževanju (Šolski knjižničar) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Valerija Jenko 01 400 57 52 valerija.jenko@gov.si
Učitelj v glasbeni šoli  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Valerija Jenko 01 400 57 52 valerija.jenko@gov.si
Učitelj splošnoizobraževalnih predmetov v srednješolskem izobraževanju (Učitelj splošnih predmetov) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Valerija Jenko 01 400 57 52 valerija.jenko@gov.si
Učitelj strokovnoteoretičnih  predmetov v srednješolskem izobraževanju (Učitelj strokovnih predmetov) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Valerija Jenko 01 400 57 52 valerija.jenko@gov.si
Inštruktor v višjem strokovnem izobraževanju (Inštruktor v izobraževanju)  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Valerija Jenko 01 400 57 52 valerija.jenko@gov.si
Vzgojitelj v domu (Vzgojitelj)  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Valerija Jenko 01 400 57 52 valerija.jenko@gov.si
Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok (Pomočnik vzgojitelja) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Valerija Jenko 01 400 57 52 valerija.jenko@gov.si
Laborant v vzgoji in izobraževanju (Šolski laborant) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Valerija Jenko 01 400 57 52 valerija.jenko@gov.si
Organizator v vzgoji in izobraževanju (Organizator v izobraževanju)  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Valerija Jenko 01 400 57 52 valerija.jenko@gov.si
Učitelj praktičnega pouka v srednješolskem izobraževanju (Učitelj praktičnega pouka)  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Valerija Jenko 01 400 57 52 valerija.jenko@gov.si
Učitelj za otroke s posebnimi potrebami (Specialni pedagog) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Valerija Jenko 01 400 57 52 valerija.jenko@gov.si
Vzgojitelj predšolskih otrok Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Valerija Jenko 01 400 57 52 valerija.jenko@gov.si

  

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP)

Reguliran poklic (intuitivno ime) Pristojni organ za priznavanje poklicnih kvalifikacij Kontaktna oseba Kontaktni podatki
Jamski vodnik (jamar) Ministrstvo za naravne vire in prostor gp.mnvp@gov.si 01 478 70 00
gp.mnvp@gov.si

  

Ministrstvo za kulturo (MK)

Reguliran poklic (intuitivno ime) Pristojni organ za priznavanje poklicnih kvalifikacij Kontaktna oseba Kontaktni podatki
Arhivist  Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si
Bibliotekar  Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si
Konservator-restavrator  Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si
Konservator Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si
Kustos Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si
Višji knjižničar  Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si
Arhivski sodelavec  Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si
Konservatorsko-restavratorski sodelavec  Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si
Konservatorski sodelavec  Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si
Muzejski sodelavec  Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si
Knjižničar  Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si
Arhivski tehnik  Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si
Konservatorsko-restavratorski tehnik Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si
Muzejski tehnik  Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si
Konservatorski tehnik  Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si

   

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)

Reguliran poklic (intuitivno ime) Pristojni organ za priznavanje poklicnih kvalifikacij Kontaktna oseba Kontaktni podatki
Svetovalec za fitofarmacevtska sredstva  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Andreja Šporn UVHVVR
andreja.sporn@gov.si
Prodajalec fitofarmacevtskih sredstev  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Andreja Šporn UVHVVR andreja.sporn@gov.si
Ribič  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Nataša Lipovac  
Pokuševalec za organoleptično oceno vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tina Zavašnik Bergant  
Veterinar Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Polona Cankar  01 300 13 02
polona.cankar@gov.si
Veterinarski tehnik Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Polona Cankar  01 300 13 02
polona.cankar@gov.si

  

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI)

Reguliran poklic (intuitivno ime) Pristojni organ za priznavanje poklicnih kvalifikacij Kontaktna oseba Kontaktni podatki
Vodja tehničnih služb  Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros  01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Tehnični vodja rudarskih del  Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros  01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Tehnični vodja energetskega objekta (tehnični vodja) Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros  01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Vodja službe za varnost in zdravje pri delu Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros 01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Odgovorni rudarski projektant Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros 01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Odgovorni rudarski revident Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros 01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Strojevodja Ministrstvo za infrastrukturo Petra Glažar  01 478 74 64 
petra.glazar@gov.si
Vodja obratovanja energetskega objekta (vodja obratovanja) Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros  01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Vodja energetike Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros  01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Vodja energetskih naprav Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros 01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Dispečer v elektroenergetskem sistemu Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros 01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Dispečer v plinovodnem sistemu Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros 01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Dispečer v daljinskem ogrevanju Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros 01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Stikalničar v elektroenergetskem sistemu Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros 01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Upravljavec male elektrarne Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros 01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Upravljalec parne ali plinske turbine Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros 01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Upravljavec kotlovskih naprav Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros 01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Častnik stroja na ladiji s pogonskim strojem z močjo do 750 Kw Uprava RS za pomorstvo Alicija Kepic 05 663 21 32 
alicija.kepic@gov.si
Pomorski agent Ministrstvo za infrastrukturo Brigita Miklavc 01 478 88 58  brigita.miklavc@gov.si
Pomorski pilot Uprava RS za pomorstvo Alicija Kepic 05 663 21 32 
alicija.kepic@gov.si
Mornar motorist Uprava RS za pomorstvo Alicija Kepic 05 663 21 32 
alicija.kepic@gov.si
Poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200 Uprava RS za pomorstvo Alicija Kepic 05 663 21 32 
alicija.kepic@gov.si
Poveljnik ladje z bruto tonažo do 500 Uprava RS za pomorstvo Alicija Kepic 05 663 21 32 
alicija.kepic@gov.si
Prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več Uprava RS za pomorstvo Alicija Kepic 05 663 21 32 
alicija.kepic@gov.si
Ladijski kuhar Uprava RS za pomorstvo Alicija Kepic 05 663 21 32 
alicija.kepic@gov.si
Poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali več Uprava RS za pomorstvo Alicija Kepic 05 663 21 32 
alicija.kepic@gov.si
Upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več Uprava RS za pomorstvo Alicija Kepic 05 663 21 32 
alicija.kepic@gov.si
Drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več Uprava RS za pomorstvo Alicija Kepic 05 663 21 32 
alicija.kepic@gov.si
Častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo 500 ali več Uprava RS za pomorstvo Alicija Kepic 05 663 21 32 
alicija.kepic@gov.si
Prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000 Uprava RS za pomorstvo Alicija Kepic 05 663 21 32 
alicija.kepic@gov.si
Poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000 Uprava RS za pomorstvo Alicija Kepic 05 663 21 32 
alicija.kepic@gov.si
Častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo do 500 Uprava RS za pomorstvo Alicija Kepic 05 663 21 32 
alicija.kepic@gov.si
Član posadke v sestavi krovne straže Uprava RS za pomorstvo Alicija Kepic 05 663 21 32 
alicija.kepic@gov.si
Usposobljeni pomorščak krova Uprava RS za pomorstvo Alicija Kepic 05 663 21 32 
alicija.kepic@gov.si
Častnik strojne straže na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več Uprava RS za pomorstvo Alicija Kepic 05 663 21 32 
alicija.kepic@gov.si
Drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 kW in 3000 kW Uprava RS za pomorstvo Alicija Kepic 05 663 21 32 
alicija.kepic@gov.si
Upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW Uprava RS za pomorstvo Alicija Kepic 05 663 21 32 
alicija.kepic@gov.si
Član posadke v sestavi strojne straže Uprava RS za pomorstvo Alicija Kepic 05 663 21 32 
alicija.kepic@gov.si
Usposobljeni pomorščak stroja Uprava RS za pomorstvo Alicija Kepic 05 663 21 32 
alicija.kepic@gov.si
GMDSS radijski operater s splošnim pooblastilom Uprava RS za pomorstvo Alicija Kepic 05 663 21 32 
alicija.kepic@gov.si
GMDSS radijski operater z omejenim pooblastilom Uprava RS za pomorstvo Alicija Kepic 05 663 21 32 
alicija.kepic@gov.si

Častnik elektronik

Uprava RS za pomorstvo Alicija Kepic

05 663 21 32 
alicija.kepic@gov.si

 

Ladijski električar

Uprava RS za pomorstvo Alicija Kepic

05 663 21 32 
alicija.kepic@gov.si

Stikalničar v industriji Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros 01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Upravljavec kotla Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros 01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Upravljavec industrijske peči Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros 01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Upravljavec batnih motorjev Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros 01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Strojnik klimatizacije in prezračevanja Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros 01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Strojnik centralnega ogrevanja Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros 01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Upravljavec kompresorskih in hladilnih naprav Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros 01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Upravljavec črpalnih naprav Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros 01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Upravljavec plinovodnih naprav Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros 01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Upravljavec centralnega ogrevanja Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros 01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Upravljavec klimatizacije in prezračevanja Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros 01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Upravljavec priprave vode Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros 01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Polnilec tehničnih plinov Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros 01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic (Strokovnjak za izdelavo EI) Ministrstvo za  infrastrukturo Jolanda Gros 01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Neodvisni strokovnjak za preglede ogrevalnih sistemov (Strokovnjak za preglede OS) Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros 01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Neodvisni strokovnjak za preglede klimatskih sistemov (Strokovnjak za preglede KS) Ministrstvo za infrastrukturo Jolanda Gros 01 478 84 95 
jolanda.gros@gov.si
Strojnik vlečnice (strojnik) Ministrstvo za infrastrukturo Betka Miklič 01 478 82 47
betka.miklic@gov.si
Strojnik krožne žičnice (strojnik krožne) Ministrstvo za infrastrukturo Betka Miklič 01 478 82 47
betka.miklic@gov.si
Vodja obratovanja vlečnice (vodja vlečnic) Ministrstvo za infrastrukturo Betka Miklič 01 478 82 47
betka.miklic@gov.si
Vodja obratovanja krožne žičnice (vodja krožnih) Ministrstvo za infrastrukturo Betka Miklič 01 478 82 47
betka.miklic@gov.si
Izvajalec posebnih strokovnih del z vrvmi (pletilec vrvi) Ministrstvo za infrastrukturo Betka Miklič 01 478 82 47
betka.miklic@gov.si
Voznik vlečnice Ministrstvo za infrastrukturo Betka Miklič 01 478 82 47
betka.miklic@gov.si
Voznik krožne žičnice (voznik krožne) Ministrstvo za infrastrukturo Betka Miklič 01 478 82 47
betka.miklic@gov.si
Učitelj vožnje Javna agencija RS za varnost prometa Brigita Miklavc 01 478 88 58 
brigita.miklavc@gov.si
Učitelj predpisov Javna agencija RS za varnost prometa Brigita Miklavc 01 478 88 58 
brigita.miklavc@gov.si
Strokovni vodja šole vožnje Javna agencija RS za varnost prometa Brigita Miklavc 01 478 88 58 
brigita.miklavc@gov.si
Izvajalec vadbe varne vožnje Javna agencija RS za varnost prometa Brigita Miklavc 01 478 88 58
brigita.miklavc@gov.si
Izvajalec skupinskih delavnic Javna agencija RS za varnost prometa Brigita Miklavc 01 478 88 58 
brigita.miklavc@gov.si
Izvajalec psihosocialne delavnice Javna agencija RS za varnost prometa Brigita Miklavc 01 478 88 58 
brigita.miklavc@gov.si
Izvajalec edukacijske delavnice Javna agencija RS za varnost prometa Brigita Miklavc 01 478 88 58 
brigita.miklavc@gov.si
Ocenjevalec na vozniškem izpitu Javna agencija RS za varnost prometa Brigita Miklavc 01 478 88 58 
brigita.miklavc@gov.si
Voznik v cestnem prometu (Voznik tovornega vozila in avtobusa)
Javna agencija RS za varnost prometa
Brigita Miklavc 01 478 88 58 
brigita.miklavc@gov.si
Kontrolor zračnega prometa
Javna agencija RS za civilno letalstvo
Sabina Dolenc
sabina.dolenc@caa.si
Letalski nadzornik/nadzornik
Javna agencija RS za civilno letalstvo
Sabina Dolenc
sabina.dolenc@caa.si
Pilot helikopterja
Javna agencija RS za civilno letalstvo
Sabina Dolenc
sabina.dolenc@caa.si
Pilot letala
Javna agencija RS za civilno letalstvo
Sabina Dolenc
sabina.dolenc@caa.siMinistrstvo za finance (MF)

Reguliran poklic (intuitivno ime) Pristojni organ za priznavanje poklicnih kvalifikacij Kontaktna oseba Kontaktni podatki
Državni notranji revizor  Urad RS za nadzor proračuna Janja Šuman 01 369 69 00 janja.suman@gov.si
Preizkušeni državni notranji revizor Urad RS za nadzor proračuna Janja Šuman 01 369 69 00 janja.suman@gov.si
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti  Ministrstvo za finance Valentina Slana Husu 01 369 68 67
valentina.slana-husu@mf-rs.si
Pooblaščeni revizor Ministrstvo za finance Nada Bizjak 01 369 66 85
nada.bizjak@mf-rs.si
Borzni posrednik Agencija za trg vrednostnih papirjev Katja Bučar +3861 2800 400
katja.bucar@atvp.si
Tržnik investicijskih skladov Ministrstvo za finance Valentina Slana Husu 01 369 68 67
valentina.slana-husu@mf-rs.si
Nosilec aktuarske funkcije  Ministrstvo za finance Valentina Slana Husu 01 369 68 67
valentina.slana-husu@mf-rs.si
Zavarovalni zastopnik  Ministrstvo za finance Valentina Slana Husu 01 369 68 67
valentina.slana-husu@mf-rs.si
Zavarovalni posrednik Ministrstvo za finance Valentina Slana Husu 01 369 68 67
valentina.slana-husu@mf-rs.si

  

Ministrstvo za pravosodje (MP)

Reguliran poklic (intuitivno ime) Pristojni organ za priznavanje poklicnih kvalifikacij Kontaktna oseba Kontaktni podatki
Sodni izvedenec  Ministrstvo za pravosodje Mojca Prus 01 369 52 42  mojca.prus@gov.si
Sodni cenilec Ministrstvo za pravosodje Mojca Prus 01 369 52 42  mojca.prus@gov.si
Sodni tolmač Ministrstvo za pravosodje Mojca Prus 01 369 52 42  mojca.prus@gov.si
Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije (stečajni upravitelj) Ministrstvo za pravosodje Mihaela Bevc 01 369 52 83  mihaela.bevc@gov.si
Mediator v programih mediacije (mediator) Ministrstvo za pravosodje Mihaela Bevc 01 369 52 83  mihaela.bevc@gov.si
Odvetnik Odvetniška zbornica Slovenije Mojca Trojar 01 369 52 43  mojca.trojar@gov.si

  

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ)

Reguliran poklic (intuitivno ime) Pristojni organ za priznavanje poklicnih kvalifikacij Kontaktna oseba Kontaktni podatki
Turistični vodnik Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Jasna Radić 01 400 3101
jasna.radic@gov.si
Gorski vodnik Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Jasna Radić 01 400 3101
jasna.radic@gov.si
Patentni zastopnik (agent za patente) Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Aleš Gorišek  ales.gorisek@gov.si
Zastopnik za modele in znamke Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Aleš Gorišek ales.gorisek@gov.si
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic (pek, slaščičar) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germelj@ozs.si
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic (pek, slaščičar) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germelj@ozs.si
Obnavljanje in protektiranje plaščev in zračnic za vozila (Avtoserviser) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germelj@ozs.si
Litje železa (Metalurg) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
Litje jekla (Metalurg) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germelj@ozs.si
Litje lahkih kovin (Metalurg) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germelj@ozs.si
Litje drugih neželeznih kovin (Metalurg) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germelj@ozs.si
Prekrivanje kovin s kovino (Metalurg) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germelj@ozs.si
Popravila strojev in naprav (Elektrikar, avtoserviser, oblikovalec kovin-orodjar) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germelj@ozs.si
Popravila elektronskih in optičnih naprav (Mehatronik-operater, elektrikar) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germelj@ozs.si
Popravila električnih naprav (Mehatronik-operater, elektrikar) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germelj@ozs.si
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb (Zidar) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germelj@ozs.si
Inštaliranje električnih napeljav in naprav (Elektrikar) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germelj@ozs.si
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav (Inštalater strojnih inštalacij) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germelj@ozs.si
Drugo inštaliranje pri gradnjah (Elektrikar, zidar) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germelj@ozs.si
Fasaderska in štukaderska dela (Zidar, slikopleskar) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germelj@ozs.si
Druga specializirana gradbena dela (Zidar, izdelovalec kovinskih konstrukcij, tesar, upravljalec težke gradbene mehanizacije) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germelj@ozs.si
Postavljanje ostrešij in krovska dela (Tesar, klepar-krovec) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germelj@ozs.si
Vzdrževanje in popravila motornih vozil (Avtoserviser, avtokaroserist) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germelj@ozs.si
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo (Avtoserviser) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germelj@ozs.si
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme (Dimnikar) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germelj@ozs.si
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali (Tehnik optik) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germelj@ozs.si
Frizerska dejavnost (Frizer) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germelj@ozs.si
Kozmetična in pedikerska dejavnost (Kozmetični tehnik, NPK pediker/pedikerka) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germelj@ozs.si
Druge storitvene dejavnosti drugje nerazvrščene (Kozmetični tehnik, zdravstvena nega) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germelj@ozs.si
Strokovni delavec v športu  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport    

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)

Reguliran poklic (intuitivno ime) Pristojni organ za priznavanje poklicnih kvalifikacij Kontaktna oseba Kontaktni podatki
Strokovni delavec, ki opravlja socialno varstvene storitve  Ministrstvo za delo, družino,  socialne zadeve in enake možnosti Maja Pintar 01 369 77 93 maja.pintar@gov.si  
Strokovni sodelavec, ki opravlja socialno varstvene storitve Ministrstvo za delo, družino,  socialne zadeve in enake možnosti Maja Pintar 01 369 77 93 maja.pintar@gov.si  
Tolmač znakovnega jezika Ministrstvo za delo, družino,  socialne zadeve in enake možnosti Tanja Dular 01 369 75 59
tanja.dular@gov.si

 

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)

Reguliran poklic (intuitivno ime) Pristojni organ za priznavanje poklicnih kvalifikacij Kontaktna oseba Kontaktni podatki
Varnostni menedžer  Ministrstvo za notranje zadeve Daša Velkavrh Svetek 01 428 58 69 dasa.velkavrh-svetek@gov.si 
Pooblaščeni inženir varnostnih sistemov Ministrstvo za notranje zadeve Daša Velkavrh Svetek 01 428 58 69 dasa.velkavrh-svetek@gov.si 
Nadzornik na smučišču Ministrstvo za notranje zadeve Daša Velkavrh Svetek 01 428 58 69 dasa.velkavrh-svetek@gov.si 
Operater varnostno – nadzornega centra Ministrstvo za notranje zadeve Daša Velkavrh Svetek 01 428 58 69 dasa.velkavrh-svetek@gov.si 
Varnostnik Ministrstvo za notranje zadeve Daša Velkavrh Svetek 01 428 58 69 dasa.velkavrh-svetek@gov.si 
Varnostnik čuvaj Ministrstvo za notranje zadeve  Daša Velkavrh Svetek 01 428 58 69 dasa.velkavrh-svetek@gov.si 
Varnostnik telesni stražar Ministrstvo za notranje zadeve Daša Velkavrh Svetek 01 428 58 69 dasa.velkavrh-svetek@gov.si 
Varnostni nadzornik Ministrstvo za notranje zadeve Daša Velkavrh Svetek 01 428 58 69 dasa.velkavrh-svetek@gov.si 
Varnostni tehnik Ministrstvo za notranje zadeve Daša Velkavrh Svetek 01 428 58 69 dasa.velkavrh-svetek@gov.si 
Detektiv Detektivska zbornica dr. Miha Dvojmoč 01 511 39 60 
info@detektivska-zbornica.si

Ministrstvo za obrambo (MORS)

Reguliran poklic (intuitivno ime) Pristojni organ za priznavanje poklicnih kvalifikacij Kontaktna oseba Kontaktni podatki
Reševalec iz vode Uprava za zaščito in reševanje Darja Žličar 01 471 23 96  darja.zlicar@urszr.si 
Tehnični preglednik za vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite Uprava za zaščito in reševanje Aleksander Špec  02 250 69 17 aleksander.spec@urszr.si