SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Energetski pregled stavb predstavlja celostno analizo porabe in stroška za energijo. Sestavlja ga skupina testov in meritev, s katero se določi energetska varčnost danega objekta. 

Med energetske preglede sodijo izdelava energetskih izkaznic in pregledi klimatskih in ogrevalnih sistemov.

Energetske izkaznice izdajajo pooblaščene pravne ali fizične osebe. Pristojni organ z odločbo dodeli pooblastilo osebi, ki ima v sodni register oziroma v Poslovni register Slovenije vpisano dejavnost projektiranja ali tehničnega svetovanja in zagotovljeno sodelovanje vsaj enega neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic.

Izdelavo energetskih izkaznic, pregledov klimatskih sistemov in pregledov ogrevalnih sistemov lahko opravljajo samo za to usposobljeni strokovnjaki iz posameznega področja.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe ali dela stavbe z oceno energetske učinkovitosti stavbe ali dela stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

  Energetska izkaznica je obvezna za vse novogradnje in obstoječe stavbe v primeru njihove prodaje ali oddaje stavbe oziroma posameznega dela stavbe v najem za več kot eno leto.

  Energetsko izkaznico lahko izdela samo neodvisni strokovnjak na zahtevo stranke.

  Neodvisni strokovnjak je posameznik, ki ima pridobljeno licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic.

  Podrobneje

 • Strokovnjak za preglede klimatskih sistemov je posameznik, ki opravlja preglede klimatskih sistemov z namenom zagotavljanja energetske učinkovitosti. Namen rednega pregleda klimatskih sistemov je priprava predlogov za povečanje energijske učinkovitosti sistema ali njegovo zamenjavo.

  Pregled klimatskega sistema se izvede za vsak klimatski sistem, vgrajen v isti stavbi, posebej.

  Strokovnjak izvede vizualni in funkcionalni pregled klimatskega sistema, ki obsega:

  • primerjavo podatkov o vgrajenih elementih klimatskega sistema s podatki iz dokumentacije,
  • ugotavljanje stanja klimatskega sistema kot celote in njegovih elementov in naprav,
  • ugotavljanje stanja glede nastavitev regulacije,
  • ugotavljanje čistosti elementov klimatskega sistema in
  • izvedbo meritev temperature in vlažnosti zraka v enem ali več izbranih klimatiziranih prostorih.

  Za opravljanje pregledov klimatskih sistemov mora strokovnjak imeti pridobljeno licenco.

  Podrobneje

 • Pregled ogrevalnih sistemov lahko izdela neodvisen strokovnjak za preglede ogrevalnih sistemov na zahtevo stranke.

  Neodvisni strokovnjak je lahko samo posameznik, ki ima pridobljeno licenco neodvisnega strokovnjaka za preglede ogrevalnih sistemov.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem vam ni potrebno pridobiti dovoljenja.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021