SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Projektiranje spravila lesa z gozdnimi žičnicami

Usmeritve in pogoji za spravila lesa so določeni v odločbi v upravnem postopku, ki jo lastniku gozda izda Zavod za gozdove Slovenije. Načrtovalec spravila lesa z gozdnimi žičnicami na podlagi le te načrtuje dela v gozdu. Za opravljanje del mora izvajalec zagotoviti strokovno usposobljen kader.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021