SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Inštalacija naprav na obnovljive vire

Za zagotavljanje pravilnega in učinkovitega delovanja naprav in sistemov na obnovljive vire skrbijo za to usposobljeni strokovni delavci,  in sicer inštalaterji naslednjih naprav na obnovljive vire energije:

 • kotlov in peči na biomaso,
 • toplotnih črpalk,
 • plitvih geotermalnih sistemov,
 • solarnih termalnih naprav,
 • solarnih fotovoltaičnih naprav.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Inštalater kotlov in peči na biomaso, toplotnih črpalk in solarnih termalnih naprav je posameznik, ki opravlja montiranje naprav, njihovo vzdrževanje, nadzor delovanja ter servis teh sistemov in naprav.

  Za opravljanje poklica mora imeti ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje ter strokovno usposobljenost.

  V kolikor inštalater kotlov in peči na biomaso, toplotnih črpalk iin solarnih termalnih naprav namešča in servisira toplotne črpalke, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline z zunanjo in notranjo enoto, mora imeti ustrezen izpit, podjetje pa mora biti vpisano v evidenco pooblaščenih podjetij. Pri enotni, kompaktni toplotni črpalki, pa to ni potrebno.

  Podrobneje

 • Inštalater plitvih geotermalnih sistemov naprav je posameznik, ki opravlja montažo naprav, njihovo vzdrževanje in nadzor delovanja.

  Za opravljanje poklica mora imeti ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje ter strokovno usposobljenost.

  Podrobneje

 • Inštalater solarnih fotovoltaičnih naprav je posameznik, ki opravlja montažo naprav, njihovo vzdrževanje in nadzor delovanja.

  Za opravljanje poklica mora imeti ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje ter strokovno usposobljenost.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem vam ni potrebno pridobiti dovoljenja.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020