SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Celodnevno institucionalno varstvo otrok in mladoletnikov z motnjo v duševnem razvoju

Celodnevno (24-urno) institucionalno varstvo otrok in mladoletnikov z motnjami v duševnem razvoju obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo. Za otroke in mladostnike z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju, ki so usmerjene v posebni program vzgoje in izobraževanja, obsega institucionalno varstvo tudi usposabljanje po posebnem zakonu, oskrbo in vodenje.

Storitev izvajajo zavodi za usposabljanje.

Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz.

Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva, posebnih oblik varstva in nalog vodenja.

Zdravstveno varstvo se izvaja skladno s predpisi s področja zdravstvenega varstva.

Usposabljanje se izvaja po predpisih, ki urejajo vzgojo in izobraževanje. Vključuje organiziranje in izvajanje posebnega vzgojno izobraževalnega programa, nalog knjižnice, informacijske in druge naloge.

Vodenje obsega oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov, kontaktiranje in sodelovanje s posameznikom ter svojci, sodelovanje z drugimi institucijami in strokovnimi sodelavci ter organizacijo prostočasovnih dejavnosti.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021