Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Centralno bančništvo (64.110)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

  • Zakon o Banki Slovenije

  • Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije. Banka Slovenije je pravna oseba javnega prava, ki samostojno razpolaga z lastnim premoženjem. Banka Slovenije je v izključni državni lasti s finančno in upravljalsko avtonomijo - 1. člen Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo).

Vir: Ministrstva za finance

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Dejavnosti centralnih bank se spreminjajo zaradi institucionalnih razlogov.

Sem spada:
  • izdajanje nacionalne valute in upravljanje z njo
  • spremljanje in nadzor ponudbe denarja
  • sprejemanje depozitov, ki se uporabljajo za poravnavanje računov med finančnimi institucijami
  • nadzor bančnega poslovanja
  • upravljanje mednarodnih rezerv države
  • delovanje v vlogi bančnika državnega sektorja

Vir: Statistični urad RS


Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021