Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Certificiranje in kontrola nad pridelavo ekoloških in integriranih kmetijskih pridelov

Certificiranje in kontrolo nad pridelavo ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov izvajajo organizacije za kontrolo in certificiranje kmetijskih pridelkov. Organizacije so pravne in fizične osebe, ki jih z odločbo imenuje minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Naloge v organizaciji izvaja kontrolor za kontrolo in certificiranje, ki ima pooblastilo za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku.

Nadzor nad delovanjem organizacij za kontrolo in certificiranje izvaja Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.

V Sloveniji so do sedaj imenovane štiri organizacije za kontrolo nad pridelavo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil ter izdajanje certifikatov:

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.