Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija po Zakonu o nalezljivih boleznih

Dezinfekcija ali razkuževanje je odstranitev ali uničenje bolezenskih klic s predmetov, snovi, okolja.

Dezinsekcija je zatiranje in uničevanje mrčesa (insektov).

Deratizacija je zatiranje podgan, miši in drugih škodljivih glodavcev.

Izvajalec za opravljanje dejavnosti potrebuje dovoljenje.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

  • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

  • Dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo (v nadaljevanju: DDD) lahko opravljajo pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: izvajalec dejavnosti DDD), ki izkažejo, da imajo sedež v Republiki Sloveniji ali v kateri od držav članic Evropske unije, pri čemer pa morajo imeti slednje v Republiki Sloveniji podružnico oziroma fizično ali pravno osebo, pooblaščeno za delovanje v njihovem imenu in za njihov račun in, ki izpolnjujejo pogoje, določene s Pravilnikom o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, na podlagi dovoljenja, ki ga izda minister za zdravje.

    Za opravljanje dejavnosti DDD morajo upoštevati tudi določbe iz Zakona o kemikalijah.

    Za pridobitev dovoljenja je treba izpolnjevati strokovne pogoje (zaposlovati ustrezen kader z opravljenim izobraževanjem), pogoje glede ustreznosti prostorov in sredstev za izvajanje DDD (oprema in pripomočki; osebna zaščitna sredstva; sredstva za zaščito prostorov in okolja) in  voditi evidence o nabavi in uporabi biocidov in pesticidov za nadaljnjo poročanje.

    Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Za čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti je potrebno pridobiti dovoljenje pod enakimi pogoji kot veljajo za slovenske subjekte.