SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Frizerska dejavnost se opravlja v frizerskem salonu. Frizer/-ka oblikuje pričesko v skladu z željami stranke. Frizerske storitve vključujejo nego in umivanje las, modno striženje, česanje, barvanje, kodranje, ravnanje las in druge storitve. Frizer/-ka strankam svetuje pri uporabi lasne kozmetike. Opravlja lahko tudi druge storitve, kot so britje, oblikovanje in prirezovanje brade, oblikuje in barva obrvi ter lahko opravlja tudi druge storitve za nego telesa.

Frizerska dejavnost se lahko opravlja le v ustreznem poslovnem prostoru, salonu z ustrezno opremo in pripomočki. Delo na terenu oziroma zunaj salona je dovoljeno le izjemoma na domovih strank, ki zaradi telesne prizadetosti ali duševne motnje ali drugih razlogov ne morejo priti v prostore, v katerih se opravlja frizerska dejavnost. Frizerske dejavnosti na terenu ni mogoče registrirati.

Če se dejavnost opravlja na obrtni način, je treba pridobiti obrtno dovoljenje in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Zaradi zaokrožitve oziroma dopolnitve dejavnosti lahko obrtnik opravi prodajo določenega blaga na drobno.
Obrtnik lahko proda blago, ki ga uporablja pri opravljanju storitev, le osebam, katerim je bila storitev opravljena.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Pravica do opravljanja obrtne dejavnosti, za katero je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost, se pridobi na podlagi obrtnega dovoljenja in vpisa v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

  Obrtno dovoljenje je dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti. 

  Podrobneje

 • Prostor mora ustrezati minimalnim zdravstveno-higienskim in tehničnim pogojem:

  • velikost, razporeditev, izvedba in opremljenost delovnih in pomožnih prostorov morajo: omogočati učinkovito čiščenje in razkuževanje; omogočati učinkovito naravno ali umetno prezračevanje in primerno osvetlitev glede na velikost prostora in dejavnost, ki se izvaja; preprečiti navzkrižno kontaminacijo med posameznimi postopki.
  • Površine, na katerih se pripravljajo barve ali drugi proizvodi za nego, morajo biti odporne proti kemikalijam.
  • Zagotovljena mora biti oskrba s toplo in hladno vodo.
  • Zagotovljeno mora biti zbiranje in ravnanje z odpadki v skladu s predpisi.
  • V delovnem ali pomožnem prostoru mora biti nameščena omarica oziroma komplet za prvo pomoč.
  • Nosilec dejavnosti mora za vzdrževanje osebne higiene osebja, v prostoru, kjer se izvaja dejavnost, zagotoviti sanitarije. Sanitarije morajo biti opremljene z umivalnikom s toplo in hladno vodo, tekočim milom in brisačami za enkratno uporabo.
  • Sanitarije za uporabnike morajo biti opremljene z umivalnikom s toplo in hladno vodo, tekočim milom in brisačami za enkratno uporabo.

  Pravne podlage

  Pristojni organ

 • Oprema mora ustrezati minimalnim zdravstveno higienskim in tehničnim pogojem:

  • Mora biti tehnično brezhibna, redno vzdrževana in servisirana v skladu z navodili proizvajalca.
  • Mora biti čista, izdelana iz materialov, ki omogočajo ustrezno čiščenje, vzdrževanje in po potrebi razkuževanje oziroma sterilizacijo, pri predvideni in običajni uporabi mora biti varna za uporabnika.

  Pribor in pripomočki:

  • Za britje se morajo uporabljati le britvice za enkratno uporabo, uporaba električnih brivnikov pa je dovoljena, kadar je možno dele brivnika, ki so prišli v stik s kožo, očistiti in sterilizirati.
  • Pribor in deli naprav, ki običajno ne prihajajo v stik s krvjo oziroma telesnimi tekočinami, je treba očistiti po vsakokratni uporabi in po potrebi razkužiti.
  • V primeru kontaminacije pribora s krvjo oziroma telesnimi tekočinami je treba pribor zavreči med ustrezne odpadke ali ga očistiti, razkužiti in sterilizirati.
  • Ogrinjala se lahko uporabijo večkrat, vendar se mora rob ogrinjala, ki pride v dotik z vratom, pri vsakokratni uporabi zaščititi z novim, mehkim papirnatim trakom.
  • Kadar pridejo površine za sedenje ali ležanje v neposredni stik s kožo uporabnika, se uporabljajo pokrivala za enkratno uporabo.
  • Nosilci dejavnosti morajo za uporabnike zagotoviti čiste brisače.

  Obvestila o tveganih in omejitvah v poslovnem prostoru:

  • V prostoru mora biti na vidnem mestu obvestilo z velikimi tiskanimi črkami, kjer so informacije glede zdravstvenih tveganj in omejitev izvajanja nege oseb, ki imajo nalezljivo okužbo kože, nohtov ali zajedavce na koži ali lasišču.

  Označevanje kozmetičnih proizvodov:
  Kozmetični proizvodi morajo biti ustrezno označeni in opremljeni s podatki o dobavitelju in kozmetičnem proizvodu. Vse označbe, navodila oziroma napisi morajo biti dobro vidni in čitljivi ter takšni, da jih ni mogoče izbrisati.

  Na embalaži morajo biti v slovenskem jeziku navedene označbe in podatki, ki so posebnega pomena za varovanje zdravja uporabnikov. Vse navedbe, razen sestavin, morajo biti na zunanji ali notranji embalaži napisane v slovenskem jeziku. Če iz praktičnih razlogov podatkov o sestavinah ni mogoče navesti na embalaži kozmetičnega proizvoda, morajo biti navedene na priloženem listku, etiketi, traku oziroma kartici; v tem primeru mora biti na zunanji embalaži navedeno skrajšano obvestilo ali grafični simbol odprte knjige.

  Pravna podlaga: Pravilnik o sestavi kozmetičnih proizvodov

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Pristojni organ

  Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

  Celovška cesta 71
  1000 Ljubljana

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko opravljate čezmejno oziroma občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.

Pred prvim čezmejnim/občasnim opravljanjem dejavnosti morate vložiti prijavo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ponudnika vpiše v Obrtni register za obdobje enega leta od dneva oddaje prijave.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021