Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Gojenje drugih trajnih nasadov (01.290)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

  • Zakon o gozdovih:

  • Izvajalec gozdnih del se mora registrirati in pred pričetkom opravljanja prvih del podati prijavo gozdarski inšpekciji.

    Podrobne informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
  • gojenje dreves za pridobivanje kavčuka;
  • gojenje božičnih drevesc;
  • gojenje javora in drugih dreves za pridobivanje drevesnega soka;
  • gojenje rastlin za pletarske surovine;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021