SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Gradnja objektov za elektrarne

Za gradnjo objektov za proizvodnjo elektrike nazivne električne moči, večje od 1 MW, ki so priključeni na javno omrežje, mora investitor pred začetkom gradnje imeti dokončno energetsko dovoljenje.

V primeru gradnje objekta, za katerega je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, lahko investitor zahteva gradbeno dovoljenje po pridobitvi dokončnega energetskega dovoljenja.

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Investitor mora pred začetkom priprave lokacijskega načrta pridobiti energetsko dovoljenje za naslednje objekte, naprave ali omrežja:

  • objekte za proizvodnjo električne energije nazivne električne moči, večje od 1 MW, ki so priključeni na javno elektroenergetsko omrežje;
  • objekte za skladiščenje zemeljskega plina ter terminale za utekočinjen zemeljski plin;
  • objekte proizvodnje toplote nad 1 MW za daljinsko ogrevanje ali namenjeno nadaljnji prodaji;
  • neposredne oskrbovalne vode;
  • povezovalni vod, ki prečka državno mejo;
  • objekte ali zaokrožene gospodarske lokacije s priključno močjo večjo od 5 MW oziroma letno porabo zemeljskega plina večjo od 5 milijonov m3.

  Energetsko dovoljenje je treba pridobiti tudi za vsako rekonstrukcijo objektov, ki spreminja energetske parametre objekta.

  Energetsko dovoljenje izda minister, pristojen za energijo. Z energetskim dovoljenjem se določi:

  • lokacija in območje, na katero se energetsko dovoljenje nanaša;
  • vrsta objekta, goriva, naprave, na katero se energetsko dovoljenje nanaša;
  • način in pogoji opravljanja energetske dejavnosti v objektu, napravi;
  • pogoji v zvezi z objektom, napravo po prenehanju njenega obratovanja;
  • pogoji v zvezi z uporabo javnega dobra ali javne infrastrukture;
  • obveznosti imetnika energetskega dovoljenja v zvezi s posredovanjem podatkov ministru, pristojnemu za energijo.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem vam ni potrebno pridobiti dovoljenja.
Zadnja sprememba:
31. 5. 2021