Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Identifikacija in registracija živali: govedo, drobnica, prašiči

Z identifikacijo in registracijo živali se smejo ukvarjati ponudniki, ki imajo pridobljeno koncesijo za opravljanje javne službe.

Identifikacija in registracija živali se opravlja na govedu, prašičih in drobnici.

Naloge pooblaščene organizacije so:

  • označevanje živali,
  • vnos podatkov v centralni register,
  • arhiviranje dokumentov in posredovanje podatkov,
  • opozarjanje imetnikov na neskladja v podatkih in nuditi pomoč pri njihovi odpravi,
  • vodenje evidenc po opravljenem delu.

Dejavnost identifikacije in registracije živali na trgu opravljajo veterinarske ambulante A, B oziroma C.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Zadnja sprememba:
19. 4. 2022