Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje diagnostičnih preiskav in drugih testov semenskega materiala kmetijskih rastlin

Diagnostične preiskave in druge teste semenskega materiala kmetijskih rastlin izvajajo laboratoriji na vzorcih, ki jih odvzamejo in v preiskavo (analizo) prinesejo:

  • dobavitelji semenskega materiala ali
  • pristojni inšpektor pri nadzoru dobavitelja ali
  • organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve ali
  • oseba, ki je imenovana za opravljanje vzorčenj pod uradnim nadzorom.

Laboratorij zabeleži vsak prejet vzorec pod ustrezno identifikacijsko številko, ki omogoča sledljivost v postopku preskusa. Po opravljenem preskusu laboratorij posreduje naročniku poročilo, ki natančno podaja rezultate preskusa ali testa.

Za opravljanje nalog mora biti laboratorij ustrezno registriran in imenovan s strani pristojne inštitucije.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Pogoji za čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti so enaki kot pogoji za ustanovitev.

Zadnja sprememba:
19. 4. 2022