Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje obdobnih usposabljanj koordinatorjev s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu

Koordinator se mora po opravljenem prvem preizkusu strokovne usposobljenosti stalno strokovno usposabljati, za kar se šteje udeležba na strokovnih seminarjih, posvetih in konferencah s področja zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev na gradbiščih.

Ti seminarji, posveti in konference morajo trajati vsaj štiri šolske ure. Izvajalci obdobnih usposabljanj koordinatorjev morajo najkasneje 30 dni pred izvedbo obdobnega usposabljanja na Inšpektorat RS za delo javiti datum, kraj, seznam predavateljev in program usposabljanja.

Izvajalec obdobnega usposabljanja mora vsakemu udeležencu usposabljanja izdati potrdilo o udeležbi na usposabljanju, kjer sovpisani naziv izvajalca obdobnega usposabljanja, ime in priimek udeleženca usposabljanja, kraj, datum, naslov programa in trajanje obdobnega usposabljanja.

Izvajalec obdobnega usposabljanja mora po opravljenem obdobnem usposabljanju inšpektoratu posredovati seznam koordinatorjev, ki so se udeležili obdobnega usposabljanja.

Splošni pogoji

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.