SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov

Program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov lahko izvaja pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima pooblastilo Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (AVP) in izpolnjuje pogoje glede poslovnih prostorov, vadbene proge, predpisane opreme in naprav ter kadrov.

Pogoji

  • Pooblastilo se na pisno zahtevo izda samostojnemu podjetniku posamezniku ali pravni osebi, ki izpolnjuje predpisane pogoje. 

    Vlogo ponudnik vloži pri Javni agenciji za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: AVP).

    Ko AVP ugotovi, da ponudnik izpolnjuje predpisane pogoje, mu izda pooblastilo za dobo treh let. Pooblastilo se lahko podaljša, če ponudnik še izpolnjuje predpisane pogoje.

    Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020