SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje usposabljanj inštalaterjev naprav na obnovljive vire

Programe strokovnega usposabljanja smejo izvajati samo subjekti, ki so po izvedenem javnem razpisu pridobili pooblastilo ministrstva.

Pogoji

  • Program usposabljanja lahko izvaja samo fizična ali pravna oseba, ki po izvedenem javnem razpisu pridobi pooblastilo ministrstva, pristojnega za energijo, za izvedbo strokovnega usposabljanja.

    Pooblastilo pridobi subjekt, ki izpolnjuje pogoje glede ustrezne registracije, razpolaga z ustrezno usposobljenimi predavatelji, administrativno-tehničnim osebjem in ustreznim prostorom in opremo.

    Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Čezmejno opravljanje dejavnosti je možno, če subjekt izpolnjuje pogoje javnega razpisa.

Zadnja sprememba:
25. 5. 2021