Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Laboratorij za analize inšpekcijskih vzorcev strateškega blaga

Analize inšpekcijskih vzorcev strateškega blaga opravljajo laboratoriji, ki imajo ustrezno akreditacijo za izvajanje analiz strateških snovi ali strateške tehnologije oziroma laboratoriji, ki izkazujejo ustrezno stopnjo internega sistema kakovosti in ustrezno stopnjo skladnosti s tehničnimi zahtevami.

Analize inšpekcijskih vzorcev strateškega blaga opravljajo tudi pooblaščeni laboratoriji mednarodnih organizacij za nadzor posameznih vrst strateškega blaga.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.