Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o morskem ribištvu

 • Za gospodarski ribolov je potrebno dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pravne ali fizične osebe morajo izpolnjevati pogoje. Pri morskem ribištvu obstaja obveznost pri gospodarskem ribolovu oziroma dovoljenju za gospodarski ribolov, in sicer: vpis v evidenco ribiških plovil, ki jo vodi MKGP in pa ribiči-fizične osebe se morajo vpisati v evidenco ribičev.

  Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov je dovoljenje za gospodarski ribolov v območjih in primerih, kjer in ko gospodarski ribolov v skladu s tem zakonom in predpisi Skupnosti sicer ni dovoljen.

  Ribolov za znanstvene, raziskovalne in izobraževalne namene se izvaja na podlagi dovoljenja za negospodarski ribolov, ki se izda za čas izvajanja posamezne znanstvene, raziskovalne in izobraževalne naloge.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil

 • Pred pričetkom oddaje živil na trg se morajo izvajalci gospodarskega ribolova registrirati pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). V primeru, da se gospodarski ribolov izvaja na nivoju t. i. majhnih količin, registracija ni potrebna. Pogoje glede majhnih količin določa Pravilnik o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil živalskega izvora.

  Vir: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • oceanski, morski in obalni ribolov, tudi kitolov;
 • lovljenje morskih rakov, mehkužcev, nabiranje morskih školjk;
 • lovljenje morskih živali, kot so želve, morski ježki, plaščarji, morske klobase ipd.
Sem spada tudi:
 • priprava rib na ribiških ladjah;
 • nabiranje morskih organizmov in dobrin, kot so spužve, korale, alge, naravni biseri ipd.
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021