Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa (02.300)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

 

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o gozdovih

 • Za opravljanje del v gozdovih morajo izvajalci pred začetkom opravljanja dejavnosti izpolnjevati pogoje in predložiti dokazila gozdarski inšpekciji.

  Pridobivanje smole se sme opravljati le na podlagi Odločbe v upravnem postopku, ki jo lastniku gozda izda Zavod za gozdove Slovenije.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • nabiranje gozdnih dobrin:
  • gob
  • jagod, borovnic
  • lešnikov, orehov, kostanja, žira, želoda
  • smole, balzamov, drevesnih sokov
  • plute
  • lišajev, mahu, stelje
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021