Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Obvezna vleka plovil se izvaja kot izbirna gospodarska javna služba, ki se izvaja samo v koprskem pristanišču.

Trenutno se v Sloveniji obvezna vleka plovil izvaja na podlagi podeljene koncesije.

Ladje morajo pri vplutju, premiku med privezi in izplutju iz koprskega tovornega pristanišča obvezno uporabiti naslednje število vlačilcev, vsak z močjo najmanj 1450 kW:

1. I. bazen in III. bazen:

  • ladje z bruto tonažo od 1.500 do 8.000 en vlačilec;
  • ladje z bruto tonažo od 8.000 do 25.000 dva vlačilca;
  • ladje z bruto tonažo od 25.000 do 40.000 tri vlačilce;
  • ladje z bruto tonažo prek 40.000 štiri vlačilce.

2. V III. bazenu morajo ladje z ugrezom nad 16,70 m uporabiti dodatni peti vlačilec.

3. II. bazen:

  • ladje z bruto tonažo od 500 do 3.000 en vlačilec;
  • ladje z bruto tonažo od 3.000 do 20.000 dva vlačilca;
  • ladje z bruto tonažo od 20.000 do 35.000 tri vlačilce;
  • ladja z bruto tonažo nad 35.000 štiri vlačilce.

Ladjam z bruto tonažo do 1500 v I. bazenu in v III. bazenu ter ladjam z bruto tonažo do 500 v II. bazenu pri vplutju, premiku med privezi in izplutju iz koprskega tovornega pristanišča ni treba uporabljati vlačilca.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Čezmejno opravljanje dejavnosti obvezne vleke plovil poteka ob izpolnjevanju pogojev skladno z zakonodajo Republike Slovenije.

 

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020