SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Ocenjevanje vrednosti nepremičnin

Ocenjevanje vrednosti nepremičnin je izkazovanje mnenja o vrednosti nepremičnine na podlagi pravilne uporabe metod in tehnik, ki so potrebne za strokovno in objektivno ocenitev nepremičnine

Potreba po ocenjevanju vrednosti nepremičnine se pojavi, ko pride do nakupa ali prodaje, sodnega spora, zastave nepremičnine ali druge potrebe, ki zahteva informacijo o njeni dejanski vrednosti.

Za opravljanje dejavnosti je potrebno izpolnjevati pogoje za pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

  • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

  • Pooblaščen ocenjevalec vrednosti nepremičnin na podlagi posebnih metod vrednotenja nepremičnine izdela oceno vrednosti, s katero naročniku zagotovi informacijo, kolikšna je dejanska vrednost nepremičnine.

    Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.

    Bistvena razlika med ocenjevalcem vrednosti nepremičnin in sodnim cenilcem je v tem, da sodni cenilec ocenjuje vrednost nepremičnine po naročilu sodišča, ocenjevalec vrednosti pa po naročilu strank.

     

    Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021