Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odstranjevanje azbesta

Odstranjevanje azbesta in materialov, ki vsebujejo azbest se večinoma izvaja pri naslednjih gradbenih storitvah: 

  • odstranitev objekta, ki je izvedba del, s katerimi se objekt poruši, odstrani ali razgradi in če gre za objekt,
  • rekonstrukcija objekta, je rekonstrukcija, ki se nanaša na odstranjevanje materialov, ki vsebujejo azbest, ali premazovanje ali druge načine ločevanja šibko vezanih azbestnih materialov od bivalnega ali drugih prostorov v objektu, kjer se zadržujejo ljudje, z namenom, da se prepreči samodejno sproščanje azbestnih vlaken,
  • vzdrževalna dela so dela, če se s temi deli objekti, instalacije ali naprave, v katere je vgrajen azbest, ali materiali, ki vsebujejo azbest, obnavljajo ali modernizirajo, in pri tem ne gre za rekonstrukcijo ali odstranitev objekta po predpisih o graditvi objektov.
  • dela manjšega obsega so vsa dela, ki jih do zaključka delovnega postopka, vključno z dodatnimi deli, ki so potrebna na območju odstranjevanja azbesta, vendar brez izvedbe meritev koncentracij azbestnih vlaken ob zaključku del, izvedenih zaradi odobritve ponovne uporabe prostora, opravita največ dva delavca

Dela rekonstrukcije ali odstranitve objektov ali vzdrževalna dela lahko opravlja gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, registriran za gradnjo objektov ali vzdrževanje naprav in ima za odstranjevanje azbesta okoljevarstveno dovoljenje. V primeru manjših del okoljevarstveno dovoljenje ni potrebno.

Pri samem izvajanju posameznih storitev mora izvajalec glede na zahtevnost del določiti in oceniti tveganje, ustrezno organizirati dela, prijaviti dela inšpekciji, ustrezno obvestiti nadzornika gradbišča ter ustrezno izvajati varnostne ukrepe za preprečevanje sproščanja azbesta v okolje. Pri izvajanju varnostih ukrepov mora izvajalec ustrezno urediti območje dela, ustrezno ravnati z materiali, ki vsebujejo azbest, ustrezno ravnati s površinami, onesnaženimi z azbestom, ustrezno obdelati odpadke pred odstranitvijo, ustrezno zmanjšati izpostavljenost delavcev azbestnemu prahu, seznanjati in usposabljati delavce.

Pojem AZBEST 

Odpadki, ki vsebujejo azbest oz. t.im. azbestni odpadki so nevarni odpadki, ki vsebujejo trdno ali šibko vezani azbest, ter odpadki, ki se jih oprijemajo azbestna vlakna. Vse se obravnava kot nevarne odpadke, saj se azbestna vlakna rada lomijo, pri čemer nastajajo drobnim iglam podobna vlakna, ki ob vdihu lahko pridejo v pljuča in povzročijo različne bolezni. Vsi azbestni odpadki so nevarni odpadki, ki zaradi svojih lastnosti zahtevajo posebno ravnanje in primerno zaščitno opremo.

Splošni pogoji

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.