Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Opravljanje analiz semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom

Analiza semenskega materiala pod uradnim nadzorom se opravlja samo za semenski material v postopku uradne potrditve.

Uradno potrjen semenski material morajo imeti vsi dobavitelji, ki nameravajo tržiti semenski material določene vrste kmetijskih rastlin kot uradno potrjen.

Analizo semenskega materiala kmetijskih rastlin opravljajo laboratoriji, ki so imenovani za opravljanje analiz semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom.

Laboratorij za analizo kakovosti semena je lahko:  

  •     neodvisen laboratorij ali
  •     laboratorij v okviru podjetja, ki se ukvarja s semenarstvom.


Laboratorij mora voditi glavni analitik semena, ki je neposredno odgovoren za strokovne dejavnosti laboratorija. Analitiki pa izvajajo analize semenskega materiala.

Uradni nadzor opravljanja dejavnosti izvaja Kmetijski inštitut Slovenije, ki je organ za uradno potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem vam ni potrebno pridobiti dovoljenja.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020