Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Opravljanje analiz semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom

Analiza semenskega materiala pod uradnim nadzorom se opravlja samo za semenski material v postopku uradne potrditve.

Uradno potrjen semenski material morajo imeti vsi dobavitelji, ki nameravajo tržiti semenski material določene vrste kmetijskih rastlin kot uradno potrjen.

Analizo semenskega materiala kmetijskih rastlin opravljajo laboratoriji, ki so imenovani za opravljanje analiz semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom.

Laboratorij za analizo kakovosti semena je lahko:

 • neodvisen laboratorij ali
 • laboratorij v okviru podjetja, ki se ukvarja s semenarstvom.

Laboratorij mora voditi glavni analitik semena, ki je neposredno odgovoren za strokovne dejavnosti laboratorija. Analitiki pa izvajajo analize semenskega materiala.

Uradni nadzor opravljanja dejavnosti izvaja Kmetijski inštitut Slovenije, ki je organ za uradno potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Analitik je posameznik, ki opravlja analize kakovosti semen pod okriljem laboratorija pod uradnim nadzorom.

  Analizo kakovosti semen pod uradnim nadzorom lahko izvajajo samo analitiki, ki so bili imenovani s strani pristojnega organa.

  Laboratorij za analizo kakovosti semena je lahko:  

  •     neodvisen laboratorij ali
  •     laboratorij v okviru podjetja, ki se ukvarja s semenarstvom.

  Laboratorij mora izpolnjevati zahteve glede organiziranosti laboratorija, prostorov, opreme in usposobljenosti osebja; imeti mora glavnega analitika, ki je vodja laboratorija in je neposredno odgovoren za strokovne dejavnosti laboratorija, in najmanj enega analitika, ki izvaja analize semenskega materiala. Imeti mora vpeljane mednarodno priznane in validirane metode za testiranje semena.

  Laboratorij, ki je akreditiran pri Mednarodni zvezi za testiranje semena (v nadaljnjem besedilu: ISTA) v skladu z ISTA akreditacijskim standardom za semenske laboratorije, izpolnjuje zahteve glede organiziranosti, prostorov, opreme in usposobljenosti osebja.

  Podrobneje

 • Glavni analitik je posameznik, ki je neposredno odgovoren za strokovne dejavnosti laboratorija.

  Za opravljanje nalog mora biti glavni analitik imenovan s strani pristojnega organa.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Pogoji za čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti so enaki kot pogoji za ustanovitev.