SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Opravljanje poljskih pregledov semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom

Opravljanje poljskih pregledov se opravlja samo v primeru uradno potrjenega semenskega materiala. Dejavnost se opravlja pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje, ki ima javno pooblastilo za uradno potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin. V Sloveniji to funkcijo opravlja Kmetijski inštitut Slovenije.

Opravljanje pregledov semenskega materiala kmetijskih rastlin opravljajo pregledniki, ki so imenovani za opravljanje pregledov semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

  • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

  • Poljske preglede semenskih posevkov lahko opravljajo samo pregledniki, ki jih je imenoval pristojni organ in nimajo nobene neposredne osebne koristi od opravljanja poljskih pregledov.

    Za imenovanje mora posameznik imeti ustrezno izobrazbo, ustrezne delovne izkušnje in opravljeno osnovno usposabljanje za preglednika pod uradnim nadzorom, ki ga izvede organ, ki ima javno pooblastilo za vodenje postopka uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin.

    Posameznik vloži prošnjo za imenovanje pristojnemu organu. Ta preveri, ali izpolnjuje vse pogoje, in nato podeli imenovanje.

    Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Pogoji za čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti so enaki kot pogoji za ustanovitev.

Zadnja sprememba:
21. 4. 2022