Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Opravljanje poljskih pregledov semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom

Opravljanje poljskih pregledov se opravlja samo v primeru uradno potrjenega semenskega materiala. Dejavnost se opravlja pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje, ki ima javno pooblastilo za uradno potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin. V Sloveniji to funkcijo opravlja Kmetijski inštitut Slovenije.

Opravljanje pregledov semenskega materiala kmetijskih rastlin opravljajo pregledniki, ki so imenovani za opravljanje pregledov semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem vam ni potrebno pridobiti dovoljenja.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021