SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Opravljanje vzorčenj semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom

Vzorčenje se opravlja samo za semenski material v postopku uradne potrditve.

Vzorčenje semenskega materiala kmetijskih rastlin opravljajo vzorčevalci, ki so imenovani za opravljanje vzorčenja semena kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom.

Dejavnost se opravlja pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje, ki ima javno pooblastilo za uradno potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin. V Sloveniji to funkcijo opravlja Kmetijski inštitut Slovenije.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

  • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

  • Vzorčenje semenskega materiala kmetijskih rastlin opravljajo vzorčevalci, ki so imenovani za opravljanje vzorčenja semena kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom.

    Za imenovanje mora posameznik imeti ustrezno izobrazbo, ustrezne delovne izkušnje in opravljeno osnovno usposabljanje za vzorčevalca pod uradnim nadzorom, ki ga izvede organ, ki ima javno pooblastilo za vodenje postopka uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin.

    Posameznik vloži prošnjo za imenovanje pristojnemu organu. Ta preveri ali izpolnjuje vse pogoje in nato podeli imenovanje.

    Pristojni organ vodi evidenco imenovanih preglednikov in vzorčevalcev.

    Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Pogoji za čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti so enaki kot pogoji za ustanovitev.

Zadnja sprememba:
21. 4. 2022