Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Opravljanje vzorčenj semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom

Vzorčenje se opravlja samo za semenski material v postopku uradne potrditve.

Vzorčenje semenskega materiala kmetijskih rastlin opravljajo vzorčevalci, ki so imenovani za opravljanje vzorčenja semena kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom.

Dejavnost se opravlja pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje, ki ima javno pooblastilo za uradno potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin. V Sloveniji to funkcijo opravlja Kmetijski inštitut Slovenije.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem vam ni potrebno pridobiti dovoljenja.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021