Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Opravljanje vzorčenj semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom

Vzorčenje se opravlja samo za semenski material v postopku uradne potrditve.

Vzorčenje semenskega materiala kmetijskih rastlin opravljajo vzorčevalci, ki so imenovani za opravljanje vzorčenja semena kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom.

Dejavnost se opravlja pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje, ki ima javno pooblastilo za uradno potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin. V Sloveniji to funkcijo opravlja Kmetijski inštitut Slovenije.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Pogoji za čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti so enaki kot pogoji za ustanovitev.