SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Popravila električnih naprav

Dejavnost vključuje popravilo in vzdrževanje:

 • električnih naprav razen gospodinjskih (npr. elektromotorjev, generatorjev, transformatorjev, naprave za distribucijo in krmiljenje elektrike, oplaščenih vodnikov, naprave za ožičenje),
 • transformatorjev,
 • elektromotorjev, generatorjev,
 • naprav za kontrolo električnih tokokrogov,
 • relejev,
 • naprave za razsvetljavo.

V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je treba pridobiti obrtno  dovoljenje in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Pravica do opravljanja obrtne dejavnosti, za katero je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost, se pridobi na podlagi obrtnega dovoljenja in vpisa v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

  Obrtno dovoljenje je dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti. 

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko opravljate čezmejno oziroma občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.

Pred prvim čezmejnim/občasnim opravljanjem dejavnosti morate vložiti prijavo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ponudnika vpiše v Obrtni register za  obdobje enega leta od dneva oddaje prijave.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021