Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Predelava in konzerviranje krompirja (10.310)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

  Pred pričetkom oddaje živil na trg se morajo živilski obrati registrirati pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Vir: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • predelavo in konzerviranje krompirja;
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja zamrznjenega krompirja
 • proizvodnja dehidriranega krompirjevega pireja
 • proizvodnja krompirjevih prigrizkov
 • proizvodnja krompirjevih lističev (čipsa)
 • proizvodnja krompirjeve moke in zdroba
Sem spada tudi:
 • industrijsko lupljenje krompirja
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021